Vaktermen

Hier vindt u onze vaktermen die te maken hebben met Jeugdbendes:

 • Adequate hulp
 • Adolescentieperiode
 • Affectieve belangstelling
 • Anomie of normloosheid
 • Anglo Amerikaanse taalgebied
 • Antisociaal gedrag
 • Assimileren
 • Atrako
 • Attachement
 • Beefen
 • Beliefs
 • BESTE
 • Bijzondere jeugdbijstand
 • Bloods
 • Casusoverleg
 • CBS
 • Colloquium
 • Commitment
 • Comorbiditeit
 • Compendium
 • Coping power program
 • Correctionele opvoeding
 • Criminele groepen
 • criminogeen
 • Criminogene behoeften
 • Criminologie
 • Crips
 • Dark number
 • Deviant gedrag
 • Delict
 • Delinquent
 • Delinquent gedrag
 • Delinquentie
 • Deviante
 • De evolutie van jeugdbendes
 • Early challenges
 • empirische aanpak
 • Empirische onderbouwing
 • Excessief
 • Forensische zorg
 • Gedragstherapie
 • Gefragmenteerd
 • Ge├»ncorporeerd
 • Gegenereerd
 • Gerecht
 • Geweld
 • Gewelddadige jeugdbendes
 • Geweldsdelict
 • Genetische gevoeligheid
 • Groepsdruk
 • Halt-bureau
 • Heimelijk
 • Hinderlijke groepen
 • Hokjesdenken
 • Hooliganisme
 • Hulpverlening
 • Identiteit vinden
 • Imago, stoer doen
 • Integratie
 • Internationaal
 • Inventarisaties
 • Inrichtingswerk
 • Involvement
 • Jeugdbende
 • Jeugdcriminaliteit
 • Jeugddelinquent
 • JJI
 • Kinderrechten
 • Lacune
 • Legitieme middelen
 • longitudinaal onderzoek
 • Longitudinale screening
 • Marginale buurt
 • maatregel
 • Menswetenschap
 • meta-analyse
 • Minderjarige
 • MOF
 • Monitoring
 • Mores
 • Multidimensionale
 • Near-groups
 • Niet-gedetineerde justitiabele
 • Ontremming van gedrag
 • Oppositioneel-opstandige stoornis
 • orthopedagogische
 • Overlastgevende groepen
 • Paradoxale situaties
 • PMO
 • POS
 • Prevalentie
 • productief denken
 • Profileren
 • Prognose
 • Provocation-theorie
 • Prominente rol
 • Prevalentie
 • Psychotische episoden
 • Recidive
 • Rechtspraak
 • Regressieanalyse
 • Relevante factoren
 • Repressief
 • reproductief denken
 • Risicofactoren
 • Scala
 • Schoolverzuim
 • Sectorale verkokering
 • Situationele factoren
 • Sociale bindingen
 • Softdrugs
 • Souteneur
 • suggereren
 • Stagnatie
 • Stadsjongeren
 • Strafwetenschap
 • Subcultuur
 • Triple P
 • Uiteenlopende muziekstijlen
 • Uiterlijk
 • Vergelding
 • Vermogensdelicten
 • Verzuim
 • WAS
 • WODC
 • Zedendelicten
 • Zelfreportage onderzoek