Steunpuntjeugdhulp

Het doel van de site www.steunpuntjeugdhulp.be is informeren. De naam van de organisatie is 'Steunpunt Jeugdhulp'. Het adres is: Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel. Steunpunt Jeugdhulp is telefonisch bereikbaar via het nummer 02 513 15 10 en via het faxnummer 02 513 98 28. Voor algemene vragen kunt u Steunpunt Jeugdhulp via mail contacteren met de adressen: eb.pluhdguejtnupnuets|ofni#eb.pluhdguejtnupnuets|ofni, eb.pluhdguejtnupnuets|sedpleh#eb.pluhdguejtnupnuets|sedpleh, eb.pluhdguejtnupnuets|cnib#eb.pluhdguejtnupnuets|cnib. Als u een vraag heeft over een specifiek onderwerp, dan kunt u op de site verschillende mailadressen terugvinden.
Op de site zijn heel wat linken te vinden naar andere organisaties, linken over de jeugdwet, beleidsteksten, enz. Er wordt vaak verwezen naar de site op andere sites in verband met jeugdhulp. Ik vind dat we de site als betrouwbaar en controleerbaar kunnen evalueren.

Op de site vind ik geen verkeerd taalgebruik en tikfouten terug. Ook vage omschrijven zoals met het woord 'men' vind ik niet terug. Als een onderwerp slechts oppervlakkig wordt besproken verwijst de site ons door naar een site die meer uitleg geeft over dat bepaalde onderwerp. Volgens mij kunnen we de site dan ook als nauwkeurig en volledig evalueren.

De site geeft ons een beeld van hoe de jeugdhulp en specifiek 'Steunpunt Jeugdhulp' werkt. Doordat de auteur ons correct wil informeren geeft hij geen meningen weer. Volgens mij kunnen we hieruit besluiten dat de site redelijk en eerlijk is.

De site heeft betrekking op het onderwerp jeugdhulp. Voor mij is de site dus relevant. Hoofdzakelijk als hulpverlener kan je op deze site heel wat interessante informatie krijgen. Natuurlijk kan deze informatie ook interessant zijn voor een jongere of ouder.
De informatie is actueel. Dit zien we bijvoorbeeld aan het feit dat de laatst uitgevoerde decreten en het actuele thema radicaliseren vermeld worden op de site.

De vorm van de tekst is overzichtelijk opgesteld. Het lettertype is eenvoudig en beperkt in variaties. Titelkoppen, illustraties, alinea's en duidelijke opsommingen zijn aanwezig. De menu's (aan de linker- en rechterkant) zijn duidelijk opgesteld.

De site wordt snel gevonden en het laden verloopt vlot. Ik heb geen extra software nodig voor de site. De site is geen betaalsite en bevat geen hinderende reclame. Er worden geen voorwaarden gesteld zoals lidmaatschap (is wel een mogelijkheid) of cookies.