Stephen

Bakker,K., Berger,M.,Jagers,H.,& Slot,W.(2000).Begin in het gezin: theorie en praktijk van crisishulp in huis.Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Barbieux,Y.(4 juli 2015). Meisjes die vechten dat is uitzonderlijk. Het Nieuwsblad,p.7. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Berends, I. (2005). Flashcards revisited: the efficacy of fluency exercises for poor readers[eindwerk].Amsterdam:Vrije universiteit

Berends, I., & Van Lieshout, E.(2009). Het effect van illustraties bij rekenopgaven: hulp of hinder?. Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde,86, 350-368.

Bosma,A.(2000).Jeugdcriminaliteit aangepakt.Jeugd en co,08,12-29.

Bosma,R.(2012).Overstag[DVD].Brussel:VRT.

De wet van 6 januari 2003 inzake de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (6 januari 2003). Belgisch Staatsblad,2007011150.

Demeyere,I.(2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak [eindwerk].Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71159000300001471&indx=4&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71159000300001471&recIdxs=3&elementId=3&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(drStartDay6)=00&tab=all_content_tab&vl(79892554UI1)=any&dstmp=1449591021700&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&mode=Advanced&&vl(1UIStartWith1)=contains&tb=t&vl(drEndYear6)=Jaar&vl(freeText0)=jeugdcriminaliteit&vl(79892553UI2)=any&vl(drEndDay6)=00&vid=VIVES_KATHO&vl(freeText2)=&vl(boolOperator2)=AND&vl(drEndMonth6)=00&vl(D4UI3)=all_items&frbg=&vl(drStartMonth6)=00&vl(boolOperator1)=AND&vl(79892552UI5)=all_items&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(79892555UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Zoeken&vl(freeText1)=&vl(79892551UI4)=dissertations&vl(drStartYear6)=Jaar&gathStatIcon=true.

Goedseels,E.,Vanneste,C.,& Detry,I.(2005). Gerechtelijke statistieken inzake jeugddelinquentie en jeugdbescherming: een (grote) stap vooruit. Panopticon,1,56-69.

Goldson,B.,&Muncie,J.(2006).Youth, crime and justice: critical issues.London: Sage. Geraadpleegd via http://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:001027563?i=3&q=youth+crime.

Hakkert,A.(1998). No More Excuses: A New Approach to Tackling Youth Crime in England and Wales; a Summary. European Journal on Criminal Policy and Research,6,279-291. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1008640710350.

Jansen,I.(2013).Bijna 18[DVD].Hilversum:Nederland 2.

Jaques,M.(2011). Luisteren naar jongeren, dat maakt ons wijzer: Evaluatie van een opname in onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum De Wijzer[eindwerk].Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71155552150001471&indx=2&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71155552150001471&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(drStartDay6)=00&tab=all_content_tab&vl(79892554UI1)=any&dstmp=1449591372714&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&mode=Advanced&&vl(1UIStartWith1)=contains&tb=t&vl(drEndYear6)=Jaar&vl(freeText0)=jeugdcriminaliteit&vl(79892553UI2)=any&vl(drEndDay6)=00&vid=VIVES_KATHO&vl(freeText2)=&vl(boolOperator2)=AND&vl(drEndMonth6)=00&vl(D4UI3)=all_items&frbg=&vl(drStartMonth6)=00&vl(boolOperator1)=AND&vl(79892552UI5)=all_items&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(79892555UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Zoeken&vl(freeText1)=&vl(79892551UI4)=dissertations&vl(drStartYear6)=Jaar&gathStatIcon=true.

Kerr, M., Stattin, H. & Trost, K. (1999). To know you is to trust you: parents’ trust is rooted in child disclosure of information. Journal of Adolescence, 22, 737-752

Komen,M.(2006). Straatkwaad en jeugdcriminaliteit: naar een algemene of een etnisch-specifieke aanpak?.Antwerpen:Het Spinhuis.

Koops,W.,& Slot,W.(1998).Van lastig tot misdadig.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Geraadpleegd via https://books.google.com/?hl=nl

Laan, A.M. van der, Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005 . Meppel: Boom.

Leeuwen, E. van & Bijl. B. (2003). De validiteit van het SPRINT Instrumentarium; Eerste deelrapport van het evaluatie onderzoek, Peildatum 1 december 2003. Duivendrecht: PI Research.

Leeuwen, E. van & Bijl. B. (2003). SPRINT Resultaten; Tweede deelrapport van het evaluatie onderzoek, over de uitkomsten van de interventie. Duivendrecht: PI Research.

Loeber, R. (1997). Ontwikkelingspaden en risicopatronen voor ernstige jeugddelinquentie en hun relevantie voor interventies: Nooit te vroeg en nooit te laat. Amsterdam: Vrije Universiteit, faculteit der Psychologie en Pedagogiek.

Loeber, R., Farrington, D.P., Stouthamer-Loeber & Rasking White, H. (2008). Violence and serious theft. Development and prediction from childhood to adulthood. New York: Routledge.

Loeber, R., Slot, N.W., Laan, P. van der & Hoeve, M. (2008).Tomorrows criminals. The development of child delinquency and effective interventions. Farnam: Ashgate.

Loeber,R.(2013). Invited Address: Street Killings: Prediction of Homicide Offenders and Their Victims. Journal Of Youth And Adolescence,42,1640-1650.

Loeber,R.,& Ahonen,L.(1998).Ontwikkelingspaden naar ernstige jeugddelinquentie. Justitiële verkenningen,24,8-25.

Loeber,R.,Sergeant,J.,& Slot,W.(2001).Ernstige en Gewelddadige jeugddelinquentie:Omvang, oorzaken en interventies.Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Geraadpleegd via https://books.google.com/?hl=nl

Masschelin,J.(26 augustus 2015). Jeugd steeds braver (uit schrik om gefilmd te worden). Het Laatste Nieuws,p.3. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Meijer, R.E. de, Janssen, J. & Veerman, J.W. (2004). Handleiding BeoordelingsSchaal Tevredenheid en Effect (BESTE). Nijmegen: Katholieke Universiteit, ACSW / Praktikon.

Nijboer,J.(1995).Trends, theorieën en beleid: ontwikkelingen in jeugdcriminaliteit.Tijdschrift voor Criminologie,37,108-123.

Nuttin,N.(2012).Weer op het rechte pad[DVD].Vilvoorde:VTM.

Odgers, C.L., Moffi tt, T.E., Broadbent, J.M., Dickson, N., Hancox, R.J., Harrington, H., Poulton, R., Sears, M.R., Thomson, W.M. & Caspi, A. (2008). Female and male antisocial trajectories: From childhood origins to adult outcomes. Development and Psychopathology, 20 , 673-716.

Op de Beeck,H.(2012). Strain en jeugddelinquentie. Een dynamische relatie?.Den Haag:BoomLemma.

Ossen, A. (2009 ). Evaluatie van het SPRINT-project: onderzoek naar verschillen in bevindingen tussen trainers en leerkrachten over het resultaat van de interventies . [Masterthese]. Amsterdam: Vrije Universiteit, orthopedagogiek.

Programmawet betreffende voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (24 december 2002). Belgisch Staatsblad, 58686.

Slot, N.W. (1999). De dagelijkse routine: een praktisch begrip bij de planning en uitvoering van hulpverlening. In: E.J. Knorth & M. Smit (red.), Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (p 271-286). Leuven: Garant.

Slot, W.(2010) Misdadigers van morgen?: Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners. Amsterdam: SWP.

Slot, W.,& Berend, I.(2009). De wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk.Houten:Bohn Stafleu van Loghum

Slot,W.(2003). Gehechtheid en kinderbescherming: juridische relevantie van gedragswetenschappelijke onderzoeksbevindingen. Amsterdam:SWP.

Slot,W.,&van Aken,M.(2014).Psychologie van de adolescentie: Basisboek.Amersfoort:ThiemeMeulenhoff. Geraadpleegd via https://books.google.com/?hl=nl

South,N.(1999). Youth crime, deviance and delinquency.Aldershot:Ashgate.Geraadpleegd via http://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:000507440?i=1&q=youth+crime.

Van der Laan,A., Blom,M.,& Bogaerts,S.(2007). Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit onder 10-17 jarigen.Secondant,21,6-11.

Van Humbeeck, D.(14 november 2015). Je kan niet elk kind redden. De Tijd,p.48. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Van Leeuwen,E.(2008). Ethische overwegingen bij de behandeling van stoornissen in de seksuele ontwikkeling. Tijdschrift voor kindergeneeskunde,76,148-151.

Van Leeuwen,E.,& Tauber,S.(2011).Demonstrating knowledge: The effects of group status on outgroup helping. Journal Of Experimental Social Psychology,47,147-156.

Van Lieshout,M.(2001). Bestrijden jeugdcriminaliteit begint bij jonge moeders. Jeugd en co,06,12-16.

Van Woinsel,E.(2003).Jeugdcriminaliteit in België en de Europese Unie [eindwerk].Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=32LIBIS_ALMA_DS71164318330001471&indx=5&recIds=32LIBIS_ALMA_DS71164318330001471&recIdxs=4&elementId=4&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(drStartDay6)=00&tab=all_content_tab&vl(79892554UI1)=any&dstmp=1449591111848&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&mode=Advanced&&vl(1UIStartWith1)=contains&tb=t&vl(drEndYear6)=Jaar&vl(freeText0)=jeugdcriminaliteit&vl(79892553UI2)=any&vl(drEndDay6)=00&vid=VIVES_KATHO&vl(freeText2)=&vl(boolOperator2)=AND&vl(drEndMonth6)=00&vl(D4UI3)=all_items&frbg=&vl(drStartMonth6)=00&vl(boolOperator1)=AND&vl(79892552UI5)=all_items&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(79892555UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Zoeken&vl(freeText1)=&vl(79892551UI4)=dissertations&vl(drStartYear6)=Jaar&gathStatIcon=true.

Veldt, M.C.A.E. van der & Tooren, A. van (2003). De gezinnen van 2002. Families First voor Licht Verstandelijk Gehandicapten. Eindrapport vervolgonderzoek (deel III). Utrecht: NIZW.

Walgrave,L.(2012). Jeugddelinquentie in perspectief: met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak.Mechelen:Kluwer.

Weijers,I.,& Imkamp,F.(2008). Jeugdstrafrecht: in internationaal perspectief.Den Haag:Boom Juridische Uitgevers.

Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (30 juli 2013). Belgisch Staatsblad, 68429.

Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (8 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4014.

Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (13 juni 2006). Belgisch Staatsblad, 36088.