Sophie

Hier kun je al mijn bronnen terugvinden dat ik gebruikt heb.

A Hakkert, A. van Wijk, H. Ferwerda & T. Eijken, Groepscriminaliteit, Den Haag: Stafbureau Informatie, Voorlichting en Publiciteit 1998.

B. Völker, C. Baerveldt & F. Driessen, ‘Vriendschap en criminaliteit bij jongeren’, in: I. Weijers & C. Eliaerts (red.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, p. 209-221.

B.M.W.A. Beke, A.Ph. van Wijk & H.B. Ferwerda, Jeugdcriminaliteit in groepsverband. Tussen rondhangen en bendevorming, Amsterdam: uitgeverij SWP 2000.

BBC. (2012) Scene I: actuele thema's in korte BBC speelfilms : groepsdruk, anorexia nervosa en het dragen van de consequenties van je daden (2 uur) Drugs : Kids on the rocks (drugprobleem van 8 tot 12-jarigen in Groot-Britannië); Er zijn geen drugvrije scholen (Vlaanderen) (1 uur). Groot-Brittannië.

BDW. 21/11/2015. Overvallers apotheek De Smet riskeren tot vier jaar cel. Het Laatste Nieuws. http://academic.gopress.be/nl/search-article.

Becelaere, E. ; Caron, E. ; Van Biervliet, P. (promotor). 2002. Kleine boefjes. Torhout: KATHO-departement ReNo.

Brussel: VRT : Eén. (2011) Generatiekloof. België: VRT.

Capoen, T. 21/11/2015. http://www.vzwdeloods.be/2015/11/The-Last-Post-met-De-Loods-en-De-Korf. Ieper: De loods jeugdzorg.

Christiaens. J. Eindrapport voor het eerst geplaatste delinquente en minderjaringen en recidive. Geraadpleegd op: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=jenneke_christiaens. (januari 2009).

de Haan, W. J. M.; de Bie, E. F. A. E.; Baerveld, C.1999. Jeugd en geweld : een interdisciplinair perspectief. Assen: Van Gorcum.

De Witte, H. ; Hooge, N. ; Walgrave, L. Jongeren in Vlaanderen: gemeten en geteld. 12- tot 18-jarigen over hun leefwereld en toekomst. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Decreet houdende aanpassing van de regeling voor de toekenning van subsidievoorschotten voor de jeugd- en volwassenvorming. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1001799&param=informatie. (08/04/1987).

Devolder, M. 2010. Een theoretische kijk gelinkt aan een praktijkoefening vanuit de dienst COHEsie. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Ferwerda, H. 2013. Jeugdgroepen en geweld: Van signalering naar aanpak. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

H. Ferwerda & T. van Ham, Problematische jeugdgroepen in Nederland. Omvang, aard en politieproces beschreven, Arnhem: Bureau Beke 2010.

H. Ferwerda & T. van Ham, Problematische jeugdgroepen in Nederland. Omvang en aard in het najaar van 2010, Arnhem: Bureau Beke 2010.

H. Ferwerda, ‘Jeugdcriminaliteit en de rol van de groep. De groep als negatieve voedingsbodem’, Tijdschrift over jongeren 2000, 1, p. 34-44.

Hilarius Maria Gemert, F. Een studie naar het concept groepsdruk. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, Sectie Criminologie.

I.Weijers, ‘Jeugdcriminologie’, Strafblad 2010, p. 338-346.

I.Weijers, Jeugdige dader, volwassen straf?, Deventer: Kluwer 2006.

Janssens, S. ; Janssen, C. 1996. Jong en goed gek: jeugdbendes in Brussel. In: Politeia : Belgisch politievakblad., Jrg. 6 (1996) nr. 1, p.9-14.

Koppen XL. (2010) De man van wie niemand het dacht. België: VRT.

Loeber, R.; N. Slot, W.; A. Sergeant, J. Ernstige en gewelddadige jeuddelinquentie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

M. Warr, ‘Organization and instigation in delinquent groups’, Crimonology 1996, 1, p. 11-37.

Molemaker, R. Een gang met gele deuren. Groningen: Noordhoff.

Omzendbrief betreffende: - zorgstrategische planning voor het bekomen van VlPA-subsidies - sectorale bepalingen voor voorzieningen van de bijzondere jeugd bijstand. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020686&param=informatie. (07/08/2008).

Pleysier, S. 2012. De januskop van de jeugd. Orde van de Dag: Criminaliteit en Samenleving: 2012-06, Issue: 58, Pages: 2-4.

S.N. Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari. Geraadpleegd op: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=a&D3=101-105&D4=0&D5=0&D6=4-l&HD=100407-1443&HDR=T,G4,G3,G5&STB=G1,G2.

S.N. home. Geraadpleegd op: http://www.vzwdeloods.be/home. (2014).

S.N. Jeugd: personeelgegevens, jeugdinfrastructuur, jeugdraad en jeugdwerkiniatieven Poperinge. Geraadpleegd op: http://vobippubliek.vlaanderen.be/cognos10/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder[%40name%3d%271A%20-%20Diensten%20voor%20algemeen%20regeringsbeleid%20%28DAR%29%27]%2ffolder[%40name%3d%27SVR%27]%2ffolder[%40name%3d%27Lokale%20Statistieken%20%28internet%2bintranet%29%27]%2ffolder[%40name%3d%27Cultuur-Jeugd_Sport%27]%2ffolder[%40name%3d%27Jeugd%27]%2ffolder[%40name%3d%27kant-en-klare-rapporten%27]%2freport[%40name%3d%27Jeugd-gem-kek%27]&ui.name=Jeugd-gem-kek&run.outputFormat=&run.prompt=true&ui.backURL=%2fcognos8%2fcgi-bin%2fcognosisapi.dll%3fb_action%3dxts.run%26m%3dportal%2fcc.xts%26m_folder%3diE56313E36C6E4E71BC8B199F554CA51D. (2008).

S.N. Subsidies voor experimenteel jeugdwerk. http://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/jeugd/subsidie-voor-experimenteel-jeugdwerk.

S.N., 12/11/2015. Film over jeugdbendes leidt tot rellen in Brussel. AD.nl. http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4184535/2015/11/12/Film-over-jeugdbendes-leidt-tot-rellen-in-Brussel.dhtml.

Schouppe, H. Psychologie in kaart gebracht. Utrecht: Het Spectrum.

Timmerman, F. Het koninkrijk van Yuuls. Geel: Averbode: Averbode /Print : Agora Printing.

Utens, L. Het VRIENDEN-programma tegen angst en depressie bij kinderen en jongeren. In: Psychopraxis., 9 (2007) 5, p. 192-197.

Van Bever, J. 17/11/2015. “Onze stad heeft geen veiligheidsprobleem”. Het Nieuwsblad. http://academic.gopress.be/nl/search-article.

Vandeurzen. J. (24/10/2014). Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Geraadpleegd op: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g125-1.pdf.

Velthuijsen, H. 2006. Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld. In: Pedagogiek in praktijk magazine., Jrg. 12 (2006) nr. 33, p. 34-38.

Verdonck, E. ; Pleysier, S. ; Cops, D. ; Put, J. jongeren en geweld. Dader- en slachtofferschap gemeten en beleefd. Leuven: Acco.

Vidal, K. 24/11/2015. Van zoekende jongeling tot moorddadig terrorist. De Morgen. http://academic.gopress.be/nl/search-article.

W.B. Miller, ‘Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency’, Journal of Social Issues 1958, 3, p. 5-19.

Wet [ betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade]. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1003610&param=informatie. (08/04/1965).

Wet tot aanvulling van artikel 65 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1012704&param=informatie. (19/03/1971).

Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd. http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1012946&param=informatie. (15/07/1960).

Zee, M., 17/04/012. Een strafrechtelijke aanpak voor jeugdbendes?. //http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=127909//, p 19-26. Google.be