Pathways

Pathways

De voorziening Pathways heb ik gevonden via de sociale kaart. Pathways is een organisatie voor adolescenten onder de 18 jaar met problematisch druggebruik gecombineerd met psychosociale en/of emotionele problemen en voor we een residientiële behandeling aangewezen is. Pathways is opgericht vanuit een maatschappelijke nood omdat er te weinig hulp is voor jonge drugsgebruikers. De naam van de organisatie is niet zonder toeval gekozen. Het verwijst naar de verschillende trajecten of wegen die leiden naar de ontwikkeling van de verslavingsproblematiek. Ook de weg die de jongeren moeten maken om terug leeftijdsadequaat te functioneren op school, in hun gezin en in hun vrije tijd wordt hierbij bedoeld.

Het team van de afdeling bestaat uit:
- Een kinder- en jeugdpsychiater: dr. Karen Volckaert
- Een afdelingscoördinator: Els De la Ruelle
- Een therapeutisch coördinator: Gert Van der Meiren
- Een stafmedewerker: Mark Frederickx
- Een aantal getrainde begeleiders: verpleegkundigen en opvoeders
- Psychologen, muziektherapeut, ergotherapeut en een psychomotorisch therapeut

Wanneer de opgenomen jongeren kwetsbarder en gevoeliger zijn voor de invloed van drugs en hun verleden toont aan dat drugs geen oplossing is maar iets dat leidt tot een rampscenario, wordt een opname op Pathways noodzakelijk. Dit wordt eerst besproken met de ouders van de jongere, het team van Pathways, de school en de verwijzers. Schoolproblemen, relationele problemen, gezinsproblemen, … zijn vaak de oorzaak of het gevolg van drugsgebruik. Zowel het drugsgebruik als de vele andere problemen voeren invloed op elkaar uit.

Voor jongeren waarbij het drugsgebruik de overhand heeft genomen van het functioneren, worden zij geadviseerd om een psycho-educatief programma te volgen. Dit programma is voor minderjarige drugsgebruikers die in de fase van experimenteren of regelmatig gebruik bevinden. De jongeren moeten gedurende 4 woensdagen bijeenkomen in een groep van 4 tot 8 deelnemers. Hierbij volgen ze een psycho-educatief aanbod rond drugsgebruik. Na elke sessie is er elke woensdagavond een oudervergadering georganiseerd.

De organisatie kan je vinden in de liefdestraat 10 te Tienen. Als je jezelf of iemand anders wil aanmelden kan dit bij Eva Willems, de maatschappelijk werker. Je kan haat telefonisch bereiken op het nummer 016/807640. Als je geïnteresseerd bent in Pathways kan je altijd meer informatie vragen via eb.neneitsyawhtap|ofni#eb.neneitsyawhtap|ofni

Bron: Pathways
Geraadpleegd op: http://www.pathwaystienen.be/
pathways%20afbeelding.jpg