Ola

Andrews. (1995); Andrews e.a. (1990); Andrews & Dowden. (1999); Lowenkamp & Latessa. (2005). p.2

Andrews & Bonta. (2003, 2010); Andrews, Bonta, & Hoge. (1990); Lowenkamp & Latessa. (2005). p.2

Andrews, D. A., Bonta, J. Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology. Hoge, R. D. Criminal Justice and Behavior, Vol 17(1), Mar 1990, p.19-52.

Andrews, D. A., Craig, D. Meta-Analytic Investigation Into Effective Correctional Intervention for Female Offenders. Forum on Corrections Research, Volume 11(3), September 1999, p.18-20.

Andrews, D. The psychology of criminal conduct and effective treatment. McGuire, James (Ed), (1995). What works: Reducing reoffending: Guidelines from research and practice. Wiley series in offender rehabilitation., p. 35-62. Oxford, England: John Wiley & Sons, xiii, p.242.

Barnoski. (2004a, 2004b). “Het is een in de VS ontwikkeld en gevalideerd screenings- en risicotaxatie-instrument.” p.4

Barnoski, R. (2004a). Assessing risk for re-offence: Validating the Washington state juvenile court assessment. Olympia: Washington State Institute for Public Policy.
Bervoets, E. (2012), Vlindermessen en djonko’s: Jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. z.p.

Cole, Cole, & Lightfoot. (2005). “De adolescentieperiode is een periode die wordt gekenmerkt door sociale, emotionele en morele groei.”

Cops, D. Diversiteit bij jongeren in Vlaanderen. Divers jong [onderzoek]

De Groot, I., Steketee, M., Boutellier, H., Braam, H., Tierolf, B. & van Dijk, E. (2007). Greep op jeugdcriminaliteit: ‘Evidence based’ methodiek voor aanpak en preventie. Verwey-Jonker Instituut.

Deković, M. (1999), Risk and Protective Factors in the Development of Problem Behavior During Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, Volume 28(6), p.667-685.

Dekovic´, M., & Prinzie, P. (2008). De rol van het gezin in de ontwikkeling van antisociaal gedrag. In I. Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van Jeugdcriminaliteit, p. 143-161.

Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak [Verslag stageplaats]. Kortrijk: IPSOC.

DeMore, S.W., Fisher, J.D. & Baron, R.M. (1996). The Equity Control Model as a Predictor of Vandalism among College Students. The Psychology of Vandalism. Springer US.

De Swart, J. J. W., Van den Broek, H., Stams, G. J. J. M., Asscher, J. J., Van der Laan, P. H., Holsbrink, G. A, & Van der Helm, G. H. P. (2011). The effectiveness of institutional youth care over the past three decades: A Meta-analysis. Manuscript submitted for publication. Children and Youth Services Review, Volume 34(9), September 2012, p.1818-1824.

Eliaerts, C. & Vansteenkiste, PH. (1995), Proceswaarborgen voor minderjarigen: onderzoek over proceswaarborgen voor minderjarigen en alternatieve procedures bij de afhandeling van jeugddelinquentie. Brussel: Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. z.p.

Farmer, E. M. Z., Compton, S. M., Burns, B. J. & Robertson, E. (2002). Review of the evidence base for treatment of childhood psychotherapy: Externalizing disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Volume 70, p.1267-1302.

Farrington, D. P. (2003). Developmental and life-course criminology: key theoretical and empirical issues – The 2002 sutherland award address. Criminology, Volume 41(2), p.221(35).

Howell, J. C. (2003). Diffusing research into practice using the comprehensive strategy for serious,violent, and chronic juvenile offenders. Youth Violence and Juvenile Justice, Volume 1, p.219-245.

Jannes, S. & Vander Laenen, F. (1998), Onderzoek naar de psychiatrische problematiek bij minderjarigen in Vlaanderen: deel 1: een juridische analyse. Sociaal: welzijnsmagazine. Jrg.19, nr.6, p.3-8.

Kooijman, H. (2008), Tussen steunen en straffen: jongeren mogen hangen, maar hangjongeren mogen niet alles. Jeugd en co kennis : voor professionals in de jeugdsector. Jrg.2, nr.6, p.24-25.

Laub, J. J., & Sampson, R. J. (2003). Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys up to age 70. Adolescence, Winter, 2006, Volume 41(164), p.775(1).

Leytens, E., Boffé, A., Nagels, I., Sempot, L., Michiels, O., Faes, N. & Deltenre, S. (2012). Activiteitenverslag 2011. Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Geraadpleegd via http://justitie.belgium.be/nl/publicaties

Loeber, J. (2000), De opslag van hielprikkaarten: feiten en fabels. Tijdschrift voor verloskundigen. p.886-891.

Loeber, R., Slot, N.W., Van Der Laan, P. & Hoeve, M. Tomorrow’s Criminals: The Development of Child Delinquency and Effective Interventions.

Lowenkamp, C. T., & Latessa, E. J. (2005). Increasing the effectiveness of correctional programming through the risk principle: Identifying offenders for residential placement. Criminology and Public Policy, Volume 4(2), p.501-528.

Machteld, H. (2010), Misdadigers van morgen?: Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners, p.320.

Nauta, O., Abraham, M., & Sikkema, C. (2008). Recidivemeting trajecten aanpak en preventie jeugdcriminaliteit: Een recidivemeting onder trajectdeelnemers van zes Amsterdamse jeugdinterventies en de Jeugdreclassering. dspgroep.

Nuttin, N. (2012). Weer op het rechte pad [DVD]. Vilvoorde: VTM – Telefacts.

Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (14 oktober 1994). Vlaamse Codex.

Oudshoorn, Brans, Duyx, & Eussen. (2002).

Peers, N. (2001). Problematische opvoedingssituaties in nieuwe stiefgezinnen: een reflectie vanuit de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank te Kortrijk [Eindwerk]. Kortrijk: IPSOC.

Pleysier, S. & Cops, D. (29 november, 2013) Jongeren in de publieke ruimte. Criminologische reflecties bij het overlastdebat. [onderzoek - PowerPoint]

Ramaekers, R. & VRT. Canvas, (2009). Criminele jongeren, een Antwerps probleem? [DVD].

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (30 april 2002). Vlaamse Codex.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1992). Crime and deviance in the life course. Annual Review of Sociology, Volume 18, p.63-84.

Soulier, M. & McBride, A. (January 2015). Mental Health Screening an Assessment of Detained Youth. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. Volume 25(1), p.27-39.

Spiesschaert, F., Van Grunderbeeck, S. & Van Dijk, C. (2002) Herstel als reactie? Herstelgerichte afhandeling t.a.v. minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Welwijs. : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk. Jrg.13, nr.2, p. 29-37.

Staes, B. & Vancaeneghem, J. (2015). Politie moet kindboefjes van amper 7 in het gareel houden. Het Nieuwsblad, p.13. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Stams, G. J. J. M. (August 19, 2014), A systematic Review of Financial Debt in Adolescents and young Adults: Prevalence, Correlates and Associations with Crime. PLoS ONE, Volume 9(8).

Stanley, L., Brodsky, H. & O’Neal, S. (1983). Delinquency. Handbook of Scales for Research in Crime and Delinquency. Springer US.

Thomas. Groeipijnen?! Over jeugddelinquentie [paper].

Van de Keere, T. (2000), Mikpunt: een educatief project rond jongeren en geweld : vandalisme. Brussel: Jeugd & Vrede. z.p.

Van der Laan, P. H. Aftercare programs for reducing recidivism among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review.

Van Der Put, C. E. (September 2013), The prevalence of risk factors for general recidivism in female adolescent sexual offenders: A comparison of three subgroups. Child Abuse and Neglect, Volume 37(9), p.691.

Van der Put, C., Dekovic, M., Stams, G., Hoeve, M., & Van der Laan, P. (2012). Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit. Kind & Adolescent, Volume 33, p.2-20.

Van Der Put, C.E., Dekovic, M., Stams, G. J. J. M., Van Der Laan, P.H., Hoeve, M. & Van Amelsfort, L. Changes in risk Factors during Adolescence: Implications for Risk Assessment.

Van der Put, C. E., Stams, G. J. J. M., Dekovic´, M., Hoeve, M., Van der Laan, P. H., Spanjaard, H., & Barnoski, R., (2011b). Changes in the relative importance of dynamic risk factors for recidivism during adolescence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

Vanhoutte, C. (2005). Moeilijke jongeren en politie: het oplossingsgericht denken als hanteerbaar model binnen de sociale dienst [Eindwerk]. Kortrijk: IPSOC.

Vanobbergen, B. (2015). Op plaatsing in jeugdinstelling zit een houdbaarheidsdatum. De Morgen, p.24. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article
Vantomme, E. (2015). “Het grote probleem is de lange wachtlijst voor jeugdhulp”. Het Nieuwsblad/Regionaal: Kortrijk-Waregem-Menen, p.4. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

VRT. Eén, (2011). Minder “crapuul” aan de kust met de vip-patrouille? [TV-uitzending]. Brussel: VRT: Eén.

Wartna, B. (2008), Recidive na de Glen Mills School: kan een groepsgerichte aanpak verdere criminaliteit bij jeugdigen voorkomen?. Tijdschrift voor Veiligheid. Jrg. 7, nr. 3, p. 3-16.

Wartna, B. S. J., & Tollenaar. N. (2006). Ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidive van jeugdige en volwassen daders.

Wartna, B. S. J., & Tollenaar. N. (2006). Ontwikkelingen in het niveau van de strafrechtelijke recidivevan jeugdige en volwassen daders. Developments in the level of the criminal recidivism of juvenile and adult offenders. Den Haag: wodc.

Weijers, I. & Eliaerts, C. Jeugdcriminologie: Achtergronden van jeugdcriminaliteit. (2008). Dekovic, M. & Prinzie, P. De rol van het gezin in de ontwikkeling van antisociaal gedrag, p.143-161.

Weijters, G., Vinke, A., Van der Logt, M., & Gerris, J. R. M. (2004). Gezin, vriendengroep en school als predictoren van delinquent gedrag: Vergelijking tussen jonge en oudere adolescenten. In J. R. M. Gerris (Ed.) Jeugdzorg en probleemgedrag: Opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak, p. 9-22.

Weijers, I. (2008). De adolescent. In I. Weijers & C. Eliaerts (Eds.), Jeugdcriminologie, p. 71-83.

Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (30 juli 2013). Vlaamse Codex.