Liselot

Aggressive and Oppositional Behaviors in the Schools. Preliminary Results on the Effectiveness of a Social-Cognitive Group Intervention Program. Child & Family Behavior Therapy, 27(1),17-32.

Angenent, H. (1991). Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bing, L. (1994). Gangs: jeugdbendes in Los Angeles. Poema Pocket.

Blom, M. & Laan, A.M. van der (2007). Monitor Jeugd Terecht. Factsheet 2007-3. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Boendermaker, L. (2001). Behandeling van antisociaal gedrag in justitiële behandelinrichtingen voor jongeren. Kind en adolescent, 22(4), 159-168.

Boendermaker, L., Deniz, I., (2008). Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie. Jeugd en Co Kennis, 4, 26-38.

Branch, W.C. (1999). Adolescent gangs: old issues, new approaches. Philadelphia (Pa.): Brunner/Mazel

Breuk, R.E. (2008). Breaking the Cycle. Day Treatment for Juvenile Delinquents. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Canvas VRT. (2002). Kwesties: jeugdcriminaliteit [online video]. Geraadpleegd op 14 december 2015, via Limo.

De Bock, S. (2012). Jeugdcriminaliteit: risicofactoren, verklaringen en ontwikkelingstrajecten [eindwerk]. Gent: Arteveldehogeschool

De Lange, M., Boendermaker, L., Goorden, O., Kleijnen, B., Kwakman, S., Kwee, I. (2011). ‘Verzorging en opvoeding in de residentiele jeugdzorg: groepsopvoeders: specialisten in orthopedagogische basiszorg’. Jeugd en co kennis: voor professionals in de jeugdsector, 28(7), 4-17.

Dehandschutter, W. (20 november 2014). Moord op jonge miss choqueert Honduras. Gazet van Antwerpen, 14.

Dekeyser, L. & Verbert, V. (2002). Groepsvorming bij jongeren: een explorerend onderzoek bij de 14- en 15-jarige jongeren in Vlaams-Brabant. Centrum voor Sociale Pedagogiek, K.U.Leuven.
Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Fleisher, M. (1998). Dead end kids: gang girls and the boys they know. Madison (Wis.) : University of Wisconsin press.

Geurts, E., Deniz, I. (2007). Preventie van fysieke straf vraagt om maatwerk: van pedagogische tik tot kindermishandeling. In: jeugd en co kennis: voor professionals in de jeugdsector, 14(3), 7-19.

Goedseels, E. & Walgrade, L. Herstelrecht voor jongeren. Actuele thema's uit de jeugdcriminologie. Leuven Universitaire Pers (Leuven).

Heyles, K. (12 november 2015). Stadsbendes in Brussel: "Complex om in kaart te brengen". De standaard. Geraadpleegd via De Standaard Online

Hipwell, A.E. & Loeber, R. (2007). Weten we welke interventies effectief zijn voor disruptieve en delinquente meisjes? Kind en Adolescent Review, 14(4), 371-440.

Juffer, F., Duyvesteyn, M. & Ijzendoorn, M. (1995). Opvoedingsondersteuning en intergenerationele overdracht van gehechtheid: Kan de cirkel worden doorbroken? Kind en adolescent,16, 19-28.

Junger-Tas, J., Steketee, M. & Moll, M. (2008). Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Klerks, P. (2002). Immateriële motieven voor crimineel gedrag in groepen. Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 5, 423-435.

Komen, M. (2006). Straatkwaad en jeugdcriminaliteit: naar een algemene of een etnisch-specifieke aanpak? Antwerpen: Het Spinhuis.

Laan, A.M. van der & Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. Meppel/Den Haag, Boom: Juridische uitgevers/Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Lipsey, M.W. & Wilson, D. (1998). Effective Intervention for Serious Juvenile Offenders. A Synthesis of Research. In: Loeber, R. & Farrington.

Lundahl, B., Risser, H.J. & Lovejoy, M.C. (2006). A Meta-analysis of Parent Training. Moderators and Follow-up Effects. Clinical Psychology Review, 26, 86-104. McCart, M.R., Priester, P.E., Davies, W.H. & Azen, R. (2006). Differential Effectiveness of Behavioral Parent-training and Cognitive-behavioral Therapy of Antisocial Youth. Metaanalyses. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(4), 525-541.

Muris, P., Heldens, H. & Schreuers, L.(1992). Goldsteintraining bij vier moeilijk opvoedbare jongens in het voortgezet speciaal onderwijs. Kind en adolescent, 13, 150-154.

Muris, P., Meesters, C., Vincken, M. & Eijkelenboom, A. (2005). Reducing Children’s

Sioen, L. (18 februari 2015). 'Waarom moorden voor een aalmoes? Omdat het meer is dan niets'. De standaard, 34.

Smelt, P. (2010). Straatcultuur: een effectieve aanpak van jeugdgroepen. Antwerpen: SWP.

Steyaert, J. & Fryns, J.P. (1996). Is crimineel of asociaal gedrag erfelijk ?.// UZ Gezondheidsbrief//,58, 6-7.

Sukhodolsky, D.G., Kassinove, H. & B.S. Gorman (2003). Cognitive-behavioral Therapy for Anger in Children and Adolescents. A Meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9(3), 247-269.

Taylor, T.K. & Biglan, A. (1998). Behavioral Family Interventions for Improving Childrearing. A Review of the Literature for Clinicians and Policy Makers. Clinical Child and Family Psychology Review, : full source referenc1(1), 41-60.

Van Acker,J. (1998). Feiten en mythe over een beperkt probleem. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van Manen, T. (2002). Zelfcontrole: een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van Manen, T.G., Prins, P.J.M. & Emmelkamp, P.M.G. (2004). Reducing Aggressive Behavior in Boys with a Social-Cognitive Group Treatment. Results of a Randomized, Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43(12), 1478-1487.

VTM. (1997). Jeugdbendes in Groot-Brittannië [online video]. Geraadpleegd op 14 december 2015, via Limo.

VTM. (2012). Kinderen achter de tralies [online video]. Geraadpleegd op 14 december 2015, van Limo.

Ward, S. & Williams, J. (2015). Does Juvenile Delinquency Reduce Educational Attainment? Journal of empirical legal studies, 12, 716-756.

Wouters, J. & Van Beek, S. (2011). Drugspreventie in het zesde leerjaar. [eindwerk]. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.