Kirsty

Angenent, H. & Beke, B. (1998). Bestuurlijke preventie van recreatiecriminaliteit. Groningen: Criminologisch instuut.

Angenent, H. & Beke, B. Schoolproblemen en weglopen. (1989). In: Pedagogisch tijdschrift, Jrg. 14, nr.1.

Angenent, H. & Beke, B. & Van der Brug, H. & Hauber, A. & Roëll, G. & Steinmetz, C. (1988). Kleine criminaliteit: een beschrijving van veel voorkomende vormen van criminaliteit. Meppel: Boom.

Baars, A. (2014). Bibliografie Schuyt. CV. Geraadpleegd op 5/12/15.
http://www.keesschuyt.nl/cv
http://www.keesschuyt.nl/sites/default/files/CV%20CJM%20SCHUYT2012.pdf

Baelden, D. (2013). Jongeren en sociale media: input voor sensibiliseringsactie rond privacy geletterdheid Onderzoeksgroep en universiteit iMinds-SMIT Vrije Universiteit Brussel. Rapport voor EMSOC, User Empowerment in a Social Media Culture.

Beke, B. Criminoloog, politieonderzoeker. Samenvatting & ervaringen. Geraadpleegd op 5/12/15.
https://www.linkedin.com/in/balthazar-beke-6863b266

Beke, B.& Ferwerda, H. & Van der Torre, E. (2013). Jeugdgroepen en geweld: Van signalering naar aanpak. Den haag: Boom. Lemma uitgevers.

Beke, B. & Ferwerda H. & Van der Torre, E. (2013). Jeugdgroepen en geweld: van signalering naar aanpak. Den haag: Politieacademie.

Beke, B.M.W.A. & Kleiman, W.M. (1993). De harde kern in beeld. Jongeren en geweldscriminaliteit. SWP, Utrecht.

Beke, B., Van Wijk, A. (2001). Problematische jeugdgroepen: typen, kenmerken en achtergronden. Delikt en Delinkwent, 31.
http://beke.nl/doc/publicaties/archief/Prob_jgdgroepen_typen_kenmerken_achtergronden.pdf

Beke, B.M.W.A., Wijk, A.Ph. van & Ferwerda, H.B. (2000). Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld. Tussen rondhangen en bendevorming. SWP, Amsterdam.

Beke. (2003). Kerntaken & Werkwijze. Geraadpleegd op 5/12/15.
http://beke.nl/

BMJ Publishing Group Ltd. (1917). Drugs. British Journal of Ophthalmology, 1 July 1917, Vol.1(7), p.440.
http://bjo.bmj.com/content/1/7/440

Boonmann, C. & Doreleijers, T. & Jansen, L. & Van Wijk, A. (2015). Mental disorders and criminal re-referrals in juveniles who sexually offended. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health,.

Bullens, R. & Van Wijk, A. & Mali, B. (2006). Similarities and differences between the crimineel careers of Dutch juvenile sex offenders and non-sex offenders. Journal of Sexual Agression,.

Centraal bureau voor de statistiek. Meeste sociale overlast door hangjongeren. Geraadpleegd op 15/12/15.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4068-wm.htm

Crain, V. (2012). Robyn Mineko Williams. (RETIREMENTS) (Brief article). Dance Magazine, Sept, 2012, Vol.86(9), p.57(1).

Dankers, P. & Van Luyn, M. & Van Gemert, G. & Van Wijk, A. (2012). Development and in-vivo characterization of supramolecular hydrogels for intrarenal drug delivery. Biomaterials.

DECREET van 29 juni 2012 betreffende de organisatie van pleegzorg, Belgisch Staatsblad, 29 juni 2012. Geraadpleegd op 15/12/15. http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/ons/regelgeving/decreet-pleegzorg.pdf

DECREET van 7 maart 2008 betreffende bijzondere jeugdbijstand, Belgisch Staatsblad, 12 juli 2013. Geraadpleegd op 15/12/15. http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1016731.html

DECREET van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, Belgisch Staatsblad, 12 juli 2013. Geraadpleegd op 15/12/15. http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/ons/regelgeving/decreet-rechtspositie-minderjarige-in-integrale-jh.pdf

De Jongh-Wieth, F. (1985). Jeugd (en) politie: over de rol van de (jeugd)politie bij psycho-sociale hulp - verlening en criminaliteitspreventie. Arnhem: Gouda Quint.

Devolder, M. (2010). Groepsdruk bij minderjarigen: Een theoretische kijk gelinkt aan een praktijkoefening vanuit de dienst COHEsie. KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC). Eindw. Sociaal Werk.

EMSOC. (2005). Dorien Baelden. Geraadpleegd op 12/12/15.
http://emsoc.be/ems_team/dorien-baelden/

Encyclo. (2013). Cesuur. Geraadpleegd op 8/12/15.
http://www.encyclo.nl/begrip/cesuur

Encyclo. (2013). Lacune. Geraadpleegd op 6/12/15.
http://www.encyclo.nl/begrip/lacune

Encyclo. (2013). Notoire. Geraadpleegd op 8/12/15.
http://www.encyclo.nl/begrip/notoire

Encyclo. (2013). Predikaat. Geraadpleegd op 8/12/15.
http://www.encyclo.nl/begrip/predikaat

Encyclo. (2013). Souteneur. Geraadpleegd op 8/12/15.
http://www.encyclo.nl/begrip/souteneur

Erickson, M.L., Jensen, G.F. (1977). Delinquency is still group behavior! Toward revitalizing the group premise in the sociology of deviance. In : Journal of criminal law & criminology, jrg. 68, 1977, nr 2, pp. 262-273.

Federale politie (2014). Criminaliteitsstatistieken. Geraadpleegd op 15/12/15. http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-politiezone/

Ferwerda, H. & Beke, B. Een tip van de sluier: overwegingen van geweldplegers. In: Tijdschrift voor criminologie, Jrg. 37, 1995.

Ferwerda, H. & Beke, B. Wat scholen tegen geweld en wapenbezit kunnen doen. In: Didactief: Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk, Jrg. 24, nr. 9. 1994.

Ferwerda, H.B., Jakobs, J.P & Beke, B.M.W.A. (1996). Signalen voor toekomstig crimineel gedrag. Een onderzoek naar de signaalwaarde van kinderdelinquentie en probleemgedrag op basis van casestudies van ernstig criminele jongeren. Stafbureau informatie, Voorlichting en Publiciteit. Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering . Ministerie van Justitie, Den Haag.

Ferwerda, H.B., Versteegh, P. & Beke, B.M.W.A. (1995). De harde kern van jeugdige criminelen. In: Tijdschrift voor Criminologie, 37, 2, p. 138-153.

Ferwerda, H. (2004). De verschillende gezichten van jeugdcriminaliteit. In: Sozio-SPH: vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, Jrg. 11.

Ferwerda, H. Loopbanen in het kwaad: criminele carrières van allochtone jongvolwassenen. In: Justitiële verkenningen, Jrg. 24, 1998.

Fonck, E. (2007). Een gloednieuw theaterproject voor jongeren in een problematische opvoedingssituatie: een exploratief opzet van dramatechnieken als traumaverwerking binnen het OOOC Luein. Kortrijk: Ipsoc, 2007. Eindw. TP/GP/AIP.

Gautier, G. (2015). Wij houden de jongeren van de straat. Sport Voetbalmagazine, Wo. 25 Nov. 2015, Pagina 86. http://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2015-11-25&articleOriginalId=sport-voetbalmagazineroulartasn1548-0861intern25112015-00000&q=rebelleren

Gemert, F.H.M. van (1998). Crips in drievoud. Een dossieronderzoek naar drie jeugdbendes. Regioplan, Amsterdam.

Gewin, V. (2011). Social media: self-reflection, online. Nature, 31 2011, Vol.471(7340), pp.667-9. http://link.springer.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s00502-012-0080-6

Google+. Prof. Frans Willem Winkel. Geraadpleegd op 12/12/15.
https://www.google.be/search?q=frans+willem+winkel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjBv9OitNbJAhWB2BQKHQjeAxAQ_AUICCgC&biw=1366&bih=667#imgrc=R8cMukANB7kNyM%3A

Haagdorens, B. (1976). Toezicht over een minderjarige die een als misdrijf omschreven feit pleegde (art. 36/4°): evaluatie van doel, houding en methode. Centrale hogeschool voor christelijke arbeiders Heverlee (Degree grantor). Heverlee-Leuven: Centrale hogeschool voor christelijke arbeiders.

Hagenaars, A.J.M. (2007). Armoede onderzoek Europa 1979. Data Archiving and Networked Services (DANS).

Hakkert, A., Wijk, A.Ph. van, Ferwerda, H.B. & Eijken, A.W.M. (1998). Groepscriminaliteit. Een terreinverkenning op basis van literatuuronderzoek en een analyse van bestaand onderzoeksmateriaal, aangevuld met enkele interviews met sleutelinformanten en jongeren die tot groepen behoren. Stafbureau Informatie, Voorlichting en Publiciteit. Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Ministerie van Justitie, Den Haag.

Hare, P. J. (1998). Gangs. The Book Report, Sept, 1998, Vol.17(1), p.76.

Heiden-Attema, N. van der & Bol, M.W. (2000). Moeilijke jeugd. Risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. WODC, Den Haag.

Hindelang, M.J. (1971). The social versus solitary nature of delinquent involvements. In: British journal of criminology, jrg.11, 1971, nr. 2, pp. 167-175.

Jakobs, J. & Beke, B. & Ferwerda, H. (2006). Focus op jeugdcriminaliteit: inleiding voor de beroepspraktijk. Amsterdam: SWP.

Janson Bogniet. (1950). Michaux Amoury. Geraadpleegd op 12/12/15. http://www.janson.be/fr/collaborateurs/563-michaux-amaury

Jongerenwelzijn. (2014). Evolutie erkende capaciteit private voorzieningen naar begeleidingsjaar en sectortype (absolute aantallen en percentages). Geraadpleegd op 15/12/15.
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/ons/kerncijferrapporten/2014/evolutie_11.pdf

Jongerenwelzijn. (2014). Evolutie van het aantal jongeren naar begeleidingsjaar en naar Pos-Mof (absolute aantallen en percentages). Geraadpleegd op 15/12/15. http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/ons/kerncijferrapporten/2014/evolutie_01.pdf

Jongerenwelzijn. Jong leven richting geven. Geraadpleegd op 14/12/15. http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/private-voorzieningen/

Junger-Tas, J. (1992). Criminaliteit en leeftijd. In: Justitiële Verkenningen, 18, 3, p. 66-90.

Klein, M.W. (2011). Comprehensive gang and violence reduction programs. Reinventing the square wheel. Article first published online: 20 NOV 2011. Geraadpleegd op 6/12/15. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-9133.2011.00758.x/abstract

Klein, M.W. Comprehensive gang and violence reduction programs. Reinventing the square wheel. Criminology & Public Policy, 2011.

Klein, M.W. & Maxson, Ch.L. (1989). ‘Street gang violence’. In: Weiner, N.A. & Wolfgang, M.A. (ed.), Violent crime, violent criminals. Newbury Park, Sage Publications.

Klein, M.W. (1995). The American street gang: its nature, prevalence, and control. New York, Oxford. Oxford University Press, 1995.

Limo. Geraadpleegd op 11/10/15. http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VIVES_KATHO

Linders, M.-J. Tussen kunst en vandalisme: graffiti-artiesten verslaafd aan de geur van verf. In: Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector., Jrg. 4 (1999) nr. 4, p. p.42-47.

Loeber, R. & Farrington, D.P. (1998). Serious & violent juvenile offenders. Risk factors and successful interventions. Sage Publications.

Michaux, A. (2015). Kleine criminaliteit verdwijnt. Het Laatste Nieuws, Ma. 07 Dec. 2015, Pagina 13. http://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2015-12%2007&articleOriginalId=het-laatste-nieuwspersgroephln5523882137122015-00000&q=hangjongeren

Nederlands Jeugd Instituut. A202: Opstandig gedrag en/of antisociaal gedrag. Geraadpleegd op 6/12/15.
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Classificatie-Jeugdproblemen/A202-Opstandig-gedrag-enof-antisociaal-gedrag

Persbericht. (2007). Frans Willem Winkel hoogleraar Psychologische victimologie. Geraadpleegd op 12/12/15. http://uvtapp.uvt.nl/fsw/spits.nb_lib.frmToonPersbericht%3Fv_id%3D9986

Psychologiepraktijk Dr. Jan Verhulst. Jan Verhulst. Geraadpleegd op 12/12/15. http://janverhulst.nl/

Saerens, Z.(08/12/2015). Gent gaat erg jonge criminelen extra volgen en begeleiden. De redactie. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/1.2517909

Smale, G. & Van Loon, H. & Beke, B. Het ontstaan en funktioneren van het hulpverleningscentrum voor slachtoffers van misdrijven te Groningen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Kriminologisch instituut, 1981.

Sutherland, E.H. (1934). Principles of criminology. Philadelphia, PA: Lippincott.

Terlouw, G.J. Meningen van de Nederlandse bevolking over criminaliteit, 1990; Opinions of the Dutch population on criminality. (2007). Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie * Den Haag (research initiator); Nederlands instituut voor de publieke opinie en het marktonderzoek, NIPO * Amsterdam (data collector). Data Archiving and Networked Services (DANS).

Toth, P. Drug Treatment of Hyperlipidaemia. Drugs, 2010, Vol.70(11), pp.1363-1379.

Van der Wurff, A. Bestuurder en toezichthouder. Samenvatting & ervaringen. Geraadpleegd op 12/12/15.
https://www.linkedin.com/in/awimvanderwurff

Vandeurzen, J. (2014). Beleidsnota 2014-2019 Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Geraadpleegd op 15/12/15.

Van Weyenberg, L. & Verhoeven, K. Jaarverslag 2014. Jongerenwelzijn. Geraadpleegd op 15/12/15. http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2014.pdf

Van Wijk, A., Schoenmakers, Y., Kerkhof, N. (2012). Jeugdige zedendelinquenten: een review vande literatuur 2006-2010. Bureau Beke, Arnhem. Tijdschrift voor Seksuologie (2012) 36- 1, 19-29.

Verhulst, J. (1995). RET: gezond verstand als therapie. Amsterdam: Swets en Zeitlinger.

WET van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, Belgisch Staatsblad, 13 juni 2006. Geraadpleegd op 15/12/15.
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1003610.html

WET van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, Belgisch Staatsblad, 8 juli 2014. Geraadpleegd op 15/12/15. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1921022401&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top

Wikipedia. (Laatst bewerkt op 23/05/15). Bende (misdaad). Geraadpleegd op 6/12/15. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bende_(misdaad)

Wikipedia. (Laatst bewerkt op 6/09/15). Edwin Sutherland. Geraadpleegd op 5/12/2015. https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Sutherland

Wikipedia. (Laatst bewerkt op 29/11/15). Hooliganisme. Geraadpleegd op 8/12/15. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hooliganisme

Wikipedia. (Laatst bewerkt op 25/08/15). Lewis Yablonsky. Geraadpleegd op 5/12/2015. https://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_Yablonsky

Wikipedia. (Laatst bewerkt op 18/09/15). Softdrug. Geraadpleegd op 8/12/15. https://nl.wikipedia.org/wiki/Softdrug

Winkel, F. & Van der Wurff, A. (1990). Angst voor criminaliteit: theorie onderzoek interventie. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Woo, E. (18/02/14). Lewis Yablonsky dies at 89; Cal State Northridge sociologist. Geraadpleegd op 13/12/15. http://articles.latimes.com/2014/feb/18/local/la-me-lewis-yablonsky-20140219

Yablonsky, L. (1959). Delinquent Gang as a Near-Group. Social Problems Volume:7 (1959) Pages:108-117. Geraadpleegd op 6/12/15.
https://www.ncjrs.gov/App/publications/abstract.aspx?ID=149149