Kayleigh

Cuypers, E. (2012). Kritische kijk op gedragsproblemen: De aanpak van gedragsproblemen bij jongeren binnen de politiezone Heusden-Zolder [eindwerk]. Leuven: Katholieke Hogeschool Maatschappelijk Werk. Geraadpleegd op: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=jeugddelinquentie&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29

De Jonge, G. & Van Der Linden, A.P. (2007). Een leer- en praktijkboek over het (internationale) jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht. Jeugd en strafrecht, 2, 1-212. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?id=ai4Q60YHMmAC&pg=PA408&dq=Weerman+B.+S.+j.&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi-kcqB79HJAhXFbhQKHRbLBYgQ6AEIHjAA#v=onepage&q=Weerman%20B.%20S.%20j.&f=false

De Pauw, E. (2013). Bewakingscamera’s hebben amper impact. [DVD]. België: Focus- WTV journaal en VTM Nieuws.
Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid
en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012. (in werking op 1 januari 2016). Vlaamse overheid.
Decreet integrale jeugdhulp van 12 juli 2013 – uitvoeringsbesluit 21 februari 2014. Jongerenwelzijn.
Decreet inzake de bijzondere jeugdbijstand van 7 maart 2008- uitvoeringsbesluit 24 oktober 2008. (2 maart 2009). Jongerenwelzijn.
Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15
december 2006. Vlaamse overheid.
Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg- uitvoeringsbesluit 8 november 2013 (1 januari 2014). Jongerenwelzijn.
Eck, J., (1993). "The Threat of Crime Displacement". Criminal Justice Abstracts, 25, 527-546.
Eeckhout, F. (14, November, 2015). Er is geen veiligheidsprobleem. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Eggen, A.T.J., & Kalidien, S.N. (red.) (2008). Criminaliteit en wetshandhaving.WODC/Boom: Den Haag/Meppel.
Goedseels, E. & Walgrave, L. (2002). Actuele thema’s uit de jeugdcriminologie. Herstelrecht voor jongeren. Geraadpleegd op: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=Lirias&frbg=&vl%28freeText0%29=jongeren&scp.scps=scope%3A%28LIRIAS%29

Goethals, J., Bronnen van het criminologisch onderzoek, Leuven: Acco, 2005, 130-142.
Goethals, J., Inleiding in het criminologisch onderzoek, hoofdstuk 1, 8 en 9.
Hustinx, L. & Lammertyn, F. (2002). Stijlen van vrijwilligheid bij de vrijwilligers van Rode Kruis - Vlaanderen: een kwantitatieve verkenning van vrijwilligerswerk binnen de Hulpdienst, het Jeugd Rode Kruis, de Sociale Hulpverlening, de Leergangen en de Dringende Sociale Interventie. Onderzoeksverslag Sociologie van Sociaal Beleid SB/2002-9: 2002, 1-123. Geraadpleegd op: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?query=any,contains,asociale%20jeugd&qb=1449765368.55174&institution=KUL&vid=Lirias&indx=1&bulkSize=10&lang=eng&tab=default_tab&search_scope=Lirias

James, F. N. (1989). An operational definition of prior criminal record. Journal of Quantitative Criminology, 5, 4, 333-352. Geraadpleegd op: http://link.springer.com/article/10.1007/BF01062558

Junger, M. (1993). Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit vier etnische groepen. Criminologie en forensisch welzijnswerk, 1, p.26-46

Junger, M. (2003). Duwen, schoppen en slaan: agressie op jonge leeftijd. Pedagogiek in praktijk magazine, 13, p. 16-19
Junger-Tas, J., Steketee, M., & Moll, M. (2008). Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik. Utrecht: Verweij-Jonker Instituut.
Junger-Tas, J., Terlouw, G-J. & Klein, M. (1994). Delinquent behavior among young people in the western world. First results of the international self-report delinquency study, 343-353. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=wsxXyUOP_uQC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Junger+tas&ots=6MppNDmQs7&sig=Zvv5aTwfO9mQHpG5ly4izlQ2k-I#v=onepage&q=Junger%20tas&f=false

Kleemans, E., “Rationele keuzebenaderingen”, in E. LISSENBERG (ed.), Tegen de Regels IV, 2001, 153-170.
Masschelin, J. (26, Augustus, 2015). Jeugd steeds braver (uit schrik om gefilmd te worden). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Miedena, S., “Subculturele benaderingen”, in E. LISSENBERG e.a. (ed.), Tegen de Regels IV, 2001, 207-224.
Nederland 2. (2013). Criminele kinderen. [DVD]. Hilversum: Nederland 2.
NIJBOER, J., “Spanningsbenaderingen”, in E. LISSENBERG e.a. (ed.), Tegen de Regels IV, 2001, 191-204.
Poppelmonde, J. (17, November, 2015). Alcohol, drugs en tabak kosten jaarlijks miljarden. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Prinzie, P. (2004). Waarom doet mijnkind zo moeilijk?: moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en belonen. Tielt: Lannoo.
Boere, R. (2008). Bang voor de bende. Lier: Van In.
Wietsma, A. (1986). Strijd om de straat: vandalisme, maatschappelijke kontrole en automatisering.
Koutstaal, J. (2004). Vandalisme is een grote kostenpost bij speeltuinbeheer. Tuin en landschap, 18, 58 – 60.
Rigter, H. (2007). Problematisch gebruik van cannabis en alcohol. In F. Verheij, F.C. Verhulst & R.F. Ferdinand (red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie. Behandeling en begeleiding (pp. 406-432). Assen: Van Gorcum.
Rigter, H. (2009). De relatie tussen verslavingsproblematiek en delinquentie bij jongeren. Verslaving, 5, 4-16. Geraadpleegd op: http://link.springer.com/

Rigter, H. (2014). Lessons from Abroad: Dutch Juvenile Justice System Shifting to Family-Oriented Approach. Geraadpleegd op 10 december 2015, op http://reclaimingfutures.org/lessons-abroad-dutch-juvenile-justice-system-shifting-family-oriented-approach

Rigter, H., (2006). Preventie en behandeling bij jongeren. Cannabis, p. 128
Rigter, H., (2013). Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Catalogue, p. 559
Rijken, A. (2004). Seksuele misdrijven in onze samenleving [eindwerk]. Geraadpleegd op: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=misdrijf&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29

Rom, M. & Herbots, K. (2009). De rechtspositie van jongeren in detentie in een (inter)nationaal perspectief. Eindrapport- jongeren in detentie- 2009, 1-204. Geraadpleegd op: https://www.law.kuleuven.be/isr/onderzoekoud/onlinerapportenbijlagen/Eindrapport-%20jongeren%20in%20detentie-2009%20beveiligd.pdf

Siponmaa, L., Kristiansson, C., Nyden, A. & Gillberg, C. (2001). Juvenile and young adult mentally disordered offenders: the role of child neuropsychiatric disorders. Journal of the American academy of psychiatry and the law online.29, 4, 420-426. Geraadpleegd op: http://www.jaapl.org/content/29/4/420.short

Thomson, R. (2013). Celebrating the innovative use of technology to win the fight against gang violence. International Association of Chiefs of Police/Thomson Reuters Award for Excellence in Criminal Investigation, 1. Geraadpleegd op: http://thomsonreuters.com/en/search-results.html?i=1;q=gangs;rank=trcom_id_rank;site_id=thomsonreuters;sp_cs=UTF-8;sp_k=English-All;view=xml

Van Den Bossche, E. (2006). Rondhangende jongeren. Biedt netwerking een oplossing? [eindwerk]. Geraadpleegd op: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=jeugdgroep&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29

Van Koppen, P. e.a., “Psychologische benaderingen”, in E. Lissenberg e.a. (ed.), Tegen de Regels IV, 2001, 93-118.
Van Mulders, S. (2014). Jaarverslag 2014 jongerenwelzijn [jaarverslag]. Vlaanderen: Jongerenwelzijn. Geraadpleegd op: http://www.vzwdesteiger.be/p2_86-Algemene-Info-mbt-werking-Bijzondere-Jeugdbijstand.aspx.html

Van Rooijen, M. (2008). De nuchtere aanpak van Enschede: minder overlast van allochtone criminele jongeren. Jeugd en co kennis : voor professionals in de jeugdsector, 8, 8-11.
Van der Gaag, R., Van Wonderen, R. & Boonstra, N. (2013). Van lastpak naar talent in Spangen: Gericht werken aan een goede toekomst voor criminele en overlast gevende jongeren. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 1, 44 – 47.
VAN RULLER S., “Biologische, biopsychologische en biosociale benaderingen”, in E. LISSENBERG (ed.), Tegen de Regels IV, 2001, 81-92.
Van Swaaningen, R., “Kritische criminologie”, in E. LISSENBERG e.a. (ed.), Tegen de Regels IV, 2001, 251-272.
Van Swaaningen, R., “Sociale reactiebenaderingen”, in E. LISSENBERG e.a. (ed.), Tegen de Regels IV, 2001, 229-248.
Wartna, B., Tollenaar, N., & Bogaerts, S. (2009). StatRec: inschatting van het recidivegevaar van verdachten van een misdrijf. Tijdschrift voor criminologie, 51, p. 277 – 295
Wartna, B.S.J., El Harbachi, S., & Laan, A.M. van der (2006). Jong vast. Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen. (Onderzoek en Beleid nr. 229.) Den Haag: WODC.
Weerman, F.M., & Laan, P.H. van der (2006). Spijbelaars en drop-outs. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit.
Weerman, F.M., “Controlebenaderingen”, in E. LISSENBERG e.a. (ed.), Tegen de Regels IV, 2001, 135-151.
Wimersma Greidanus, T.B. & Reels L.H. (1981). Effects of Peptides Related to ACTH on Mood and Vigilance in Man. ACTH and LPH in Health and Disease, 8, 193-207. Geraadpleegd via
http://www.karger.com/Article/Abstract/396733