Jez11

Jez11

Organisatie: Jez11 Ieper
Website: http://www.votjeugdhulp.be/voorstelling-JEZ11

Inhoud/vorm/ betrouwbaarheid
De website van Jez11 is heel overzichtelijk. Er zijn geen te lange teksten, zo maakt het het gemakkelijker om alles te lezen. Er is geen gebruik gemaakt van moeilijke talen, moeilijke vakjargon,.. . Het ziet er op het eerste zich betrouwbaar uit omdat men een specifieke lay-out heeft, er staan foto’s bij van oa. De sponsors, meter en peter,.. . Er zijn duidelijke pagina’s:
- Voorstelling
- Historiek
- Doelgroep
- Aanbod
- Infrastructuur
- Jaarverslagen
- Vrijwilligers
- Contacteer jez11
- Ontevreden? Een klacht?
Er is ook nog deel van de site dat verwijst naar de overkoepelende organisatie, Vereniging ons Tehuis. Er is ook een verwijzing naar de facebookpagina van Ons Tehuis. (https://www.facebook.com/votjeugdhulp/)
Op de facebookpagina komen veel recente weetjes. Zo zie ik dat ze verbouwingen doen, dat ze dankzij steun van Fonds Lode Verbeeck een yurt hebben gekocht. Dankzij deze recente weetjes toont deze site betrouwbaar.
Identiteitsgegevens
Er staan contactgegevens, routeplanner naar jeZ11, jaarverslagen, foto’s.
Er zijn ook nog deelorganisaties waarbij je informatie kan vinden. Jez11 is een van de onderverdelingen van VOT. Alleen is er niet te vinden wie de site precies heeft gemaakt of wanneer de site voor het laatst is aangepast. Is de informatie verouderd of niet? Je kan wel de verschillende sponsors nagaan. Hierbij krijgen we voldoende gegevens, ook over de giften. Ik vind geen bronnen terug, geen datums wanneer er iets geplaatst is.

Tot wie is de site gericht?
De site is over het algemeen gericht naar mensen die informatie opzoeken over jez11.
Ik denk dat de site veel bezocht wordt door ouders waarvan hun kind doorverwezen wordt naar jez11. Hier vinden ze genoeg informatie omtrent de voorziening. De site is ook handig voor studenten, zoals wij in het SAW. We zijn er op bezoek geweest met ons leerteam, en dankzij de site hadden we voorhand al voldoende informatie over de voorziening jez11.
De doelgroep van de organisatie zelf zijn meisjes van 12 tot 18 jaar die zich in een ernstige problematische opvoedingssituatie bevinden, waarbij delictgedrag (zoals druggebruik, vermogens- en geweldsdelicten), symptomatisch op de voorgrond treedt. Men richt zich tot meisjes uit Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Aanmelden kan enkel via de jeugdrechtbank.

Woorden: 367