Jana V.

Barker, T. (2014). Outlaw Motorcycle Gangs as Organized Crime Groups. Springer International Publishing.

Bouverne-De Brie, M. (2000). Opvoedingsondersteuning en jeugdzorg. Gent: Academia Press.

Christiaens, J. (1999). De geboorte van de jeugddelinquent (België, 1830-1930). Brussel: VUBPRESS.

Cops, D. (2011). Angst voor criminaliteit bij jongeren (naar een geïntegreerde benadering van een vergeten sociale groep [doctoraat]. Leuven: Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Detilloux, J. (2005). Minderjarigen in aanraking met het gerecht [eindwerk]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Janssens, S. & Janssen, C. Jong en goed gek: jeugdbendes in Brussel. Politeai: Belgisch politievakblad, 1/6, 9-14.

Junger, J. (1989). De jeugdmisdadigheid aan de kust. Brussel: Studiecentrum voor Jeugdmisdadigheid.

Michiels, F. (14 oktober 2015). Soms zouden we beter de ouders plaatsen. De Morgen, p. 12.

Michiels, K (19 augustus 2015). The war on drugs: goede band, dwaas beleid. De Standaard, p. 31.

Pleysier, S. & Put, J. (2015). Watskeburt?! Criminaliteit door de jeugd van tegenwoordig. Leuven: University Press.

Programmawet betreffende voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (24 december 2002). Belgisch Staatsblad, 58686.

Prowse, C.E. (2012). Defining Street Gangs in the 21st Century: Fluid, Mobile, and Transnational Networks. Dordrecht: Springer.

Ransohoff, M. (Prod.) & Kautman, P. (Reg.). (1979). The Wanderers [type]. Verenigde Staten: Warner Bros.

Ribeiro, A.B. (Prod.) & Meielles, F. (Reg.). (2002). City of God [film]. Brazilië: Wild Bunch.

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp april 2015. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=407

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp februari 2015. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=405

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine SteunpunJeugdhulp januari 2015. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=403

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp juni 2015. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=409

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp mei 2015. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=408

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp november 2015. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=413

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp oktober 2015. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=412

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp september 2015. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=411

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp zomer 2015 - save the dates!. Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=410

Steunpunt Jeugdhulp. (2015). E-zine Steunpunt Jeugdhulp - "Zo werken wij". Geraadpleegd op 4 december 2015, op http://www.steunpuntjeugdhulp.be/?action=onderdeel&onderdeel=406

Thienpont, T. & Swerts, T., & Pans, K. & Nijs S. (2009). Kinderrechten in de praktijk binnen een leefgroep Bijzondere Jeugdbijstand [eindwerk]. Limburg: Katholieke Hogeschool Limburg.

Van Acker, J. (1998). Jeugdcriminaliteit: feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van der Laan, A. (2004). Feiten die tellen (Een overzicht van geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd door 12 tot en met 17-jarigen in de periode 1998-2003). Den Haag: WODC.

Van Heeswijk, N. (2000). Traliekinderen. Baarn: De Fontein.

Vanlandschoot, R. (2002). Albrecht Rodenbach. Houten: Uitgeverij Terra - Lannoo.

Velthuijsen, H. (2006). Overleven tussen jeugdbendes en politiegeweld. Pedagogiek in praktijk magazine, 33, 34-38.

Verbeke, M. (2007). Stop!: het belang van grenzen in de opvoeding [eindwerk]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Weerman, F. & Kleemans, E. (2002). Criminele groepen en samenwerkingsverbanden: een overzicht. Tijdschrift voor criminologie, 2/44¸114-181.

Wellford, C. (2015). Gang Membership Between Ages 5 and 17 Years in the United States. Journal of Adolescent Health, 56, 414-419.

Wet betreffende het verhandelen van verdovende middelen (24 februari 1921). Belgisch Staatsblad, 1834.

Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (30 juli 2013). BelgischStaatsblad, 68429.

Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (8 april 1965). Belgisch Staatsblad, 4014.

Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (13 juni 2006). Belgisch Staatsblad, 36088.