Jana M.

Bronnenlijst
Adriaensen, B. (2015) De familie- en jeugdrechtbank: Een betere toegankelijkheid? Thomas More Kempen. Departement Gezondheid & Welzijn - Welzijn (Degree grantor)

Adriaenssens, P. (2009-04-18) Kinderen komen steeds vroeger in hun puberteit. Het Nieuwsblad.

Blom, T. ; Doelder, de ; Hessing, D.(1996). De paarse drugsnota en de aanpak van (hard–)drugsverslaafden; een drie–stromen aanpak. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1996, Vol.20(3), pp.53-62. DOI: 10.1007/BF03055725

Bronso. (2015). Geraadpleegd op 29 november 2015, van http://www.bronso.be/blog/psychologie/zelfrapportage-onderzoek

BSL. (2015). Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://www.bsl.nl/shop/het-herstel-van-het-gewone-leven-9789031329939.html

Canvas VRT (2002). Kwesties: jeugdcriminaliteit. [Videobestand]. Geraadpleegd op 14 december 2015, van http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cscope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KUL)%2Cscope%3A(ODIS)%2Cscope%3A(LIRIAS)%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=all_content_tab&dstmp=1450086750541&srt=rank&ct=search&mode=Basic&&dum=true&tb=t&indx=1&vl(freeText0)=Jeugdcriminaliteit%20&vid=KULeuven&fn=search

Colson,W. (2008). Alcoholgebruik bij jongeren.

Commissie Jeugdcriminaliteit (1994). Met de neus op de feiten. Den Haag: Ministerie van Justitie

Cornelis, I. (2013) Jong zijn kost geld: Een literatuurstudie naar financieel risicogedrag bij jongeren. CEBUD (Geel), 2013

De sociale kaart. (2015). Geraadpleegd op 19 november 2015, van https://www.desocialekaart.be/jong-trajectbegeleiding-530144

Diekman, W. ; Wiltschut, H.(1999). Jongeren, drugs en hulpverlening. SoziO-SPH : vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, Jrg. 6 (1999) nr. 28, p. 26 – 31

Doreleijers, Th.A.H. (2001). Gedragsstoornissen. Assen: Van Gorcum
Één VRT (2011). De rechtbank. [Videobestand]. Geraadpleegd op 14 december 2015, van http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?
ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cscope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KUL)%2Cscope%3A(ODIS)%2Cscope%3A(LIRIAS)%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=all_content_tab&dstmp=1450087209271&srt=rank&ct=search&mode=Basic&&dum=true&tb=t&indx=1&vl(freeText0)=De%20rechtbank%20&vid=KULeuven&fn=search

Gorazd M; Tankebe, J. (2015) Trust and Legitimacy in Criminal Justice

Junger-Tas, Josine. (1992). An empirical test of social control theory. Springer Science & Business Media B.V. DOI: 10.1007/BF01062757

Krechtig, L., & Menger, A. (2001). Intensieve begeleiding van de harde kern. Een beschrijving van de aanpak. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid.

Leandro S. Carvalho, Rodrigo R. Soares. (2015). Living on the edge: Youth entry, career and exit in drug-selling gangs.

Leuw, E. (1997). Criminaliteit en etnische minderheden. Een criminologische analyse. Den Haag: WODC.

Loosveldt, Geert ; Pickery, Jan (1996). Drugsgebruik: bij 17- en 18-jarige jongeren in Leuven anno 1996. Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding, 9(1997)3 ; p. 28-32

Moerman, B. (2015, 2 oktober). Ouderen zwaarder gediscrimineerd door allochtonen. Het Nieuwsblad

Nicolai,N. (1995). De verspreiding van de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 1995, Vol.21(6), pp.325-328 DOI: 10.1007/BF03079273

NSCR. (2015). Geraadpleegd op 19 november 2015, van https://www.nscr.nl/

Peeters, T; Bauwens, D. (2015, 11 december). “Ja, wij hebben teveel macht”. De Morgen, p. 6.

Robson, P. (2009). Forbidden drugs. Oxford by Oxford university press

S.l.: Beeldtaal (1990). Ontwikkeling & opvoeding. [Videobestand]. Geraadpleegd op 14 december 2015, van http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cscope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KUL)%2Cscope%3A(ODIS)%2Cscope%3A(LIRIAS)%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=all_content_tab&dstmp=1450087046326&srt=rank&ct=search&mode=Basic&&dum=true&tb=t&indx=1&vl(freeText0)=opvoeding&fn=search&vid=KULeuven

Samenleving en criminaliteit. Een beleidsplan voor de komende jaren (1985). Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1984-1985, nr. 18995, nrs. 1-2.

Senaeve, P. (2013) De burgerlijke procedure voor de jeugdrechtbank. Orde van Vlaamse Balies i.s.m. Kluwer (Brussel).

Smit, M. (1997). Ama’s in Nederland. Redenen voor de vlucht, asielprocedure en overgang naar zelfstandigheid. Leiden: Universiteit leiden, Vakgroep Orthopedagogiek.

Staes, B; Vancaeneghem, J. (2015, 9 december). Politie moet kindboefjes van amper 7 in het gareel houden. Het Nieuwsblad, p. 13.

Swanborn, P. G. (1996). Argumenten en misverstanden rondom de kwaliteitvan self-report data. Tijdschrift voor Criminologie, 38, 284-289.
Ter Horst, W. van der. (2006). Het herstel van het gewone leven. Bohn Stafleu van Loghum

Van der Laan, André, M. (2005-04-15) Feiten die tellen. Een overzicht van geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd door 12 tot en met 17-jarigen in de periode 1998-2003. WODC, Ministerie van Justitie (Den Haag)

van der Laan, P. (2001). Antisociaal gedrag en jeugdcriminaliteit. Kind en adolescent, 22:127-138. DOI 10.1007/BF03060817

Van der Laan, P. (2008). Wetenschap versus intuïtie. Vossiuspers UvA.

Van Der laan, P. (2012). Persisters and Desisters in Crime from Adolescence into Adulthood. Ashgate publishing.

Van Der Laan, P. (2013). Tomorrow’s criminals. ashgate publishing.

Van der Laan, P. H., & Nijboer, J. A. (2000). Van zakmes tot pistool. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 104-117.

Van der Laan, P. H., Essers, A. A. M., Huijbregts, G. L. A. M., & Spaans, E. C. (1998). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1996. Onderzoeksnotities 1998/5. Den Haag.

Van Gelder, N. (2005). Justitie en drugs bij minderjarigen. Katholieke Hogeschool Kempen. Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel (Degree grantor)

Vrije Universiteit Amsterdam. (2015). Geraadpleegd op 19 november 2015, van http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/organisatie/onderzoeksinstituten-en-centra/nsmv/leden/peter-vander-laan.asp

Waarden en normen bij jongeren. Katholieke Hogeschool Kempen. Departement Lerarenopleiding Vorselaar (Degree grantor)

Wat Betekent Het. (2015). Geraadpleegd op 14 december 2015, van http://www.watbetekenthet.nl/wat-betekent-inrichtingswerk/

Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (23 november 2015) Belgisch staatsblad, 2015009571.

Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie (19 oktober 2015). Belgisch staatsblad, 2015009530.

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft (10 augustus 2015). Belgisch staatsblad, 2015009413.

Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme (20 juli 2015). Belgisch staatsblad, 2015009385.

Wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (1) (10 augustus 2015) Belgisch staatsblad, 2015000398.

Wikipedia. (2015). Geraadpleegd op 19 november 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Anglo-Amerika

Wikipedia. (2015). Geraadpleegd op 19 november 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Justitie

Wikipedia. (2015). Geraadpleegd op 26 november 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Dark_number

Wikipedia. (2015). Geraadpleegd op 29 november 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppositioneel-opstandige_gedragsstoornis

Wikipedia. (2015). Geraadpleegd op 29 november 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Politie

Wikipedia. (2015). Geraadpleegd op 29 november 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Prevalentie

Wikipedia. (2015). Geraadpleegd op 29 november 2015, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Buikhuisen

wodc. (2015). Geraadpleegd op 29 november 2015, van https://www.wodc.nl/organisatie/