Hermine

Bervoets E. (2012) Vlindermessen en djonko's: Jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West. Den Haag: Lemma uitgeverts geraadpleegd op: www.limo.libis.be

Breuk R., Dorelijers T., Loef L., Brown B., Slot W., (2010) Een gezinsgerichte dagbehandeling ter voorkoming van herhaalde detentie of gesloten behandeling. Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. 2 p78-89 geraadpleegd op: http://limo.libis.be/index.html

Burssens D. (2007) Criminaliteit bij jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen Publication Status: published Geraadpleegd op: https://lirias.kuleuven.be/

Charlton A. (1991) ‘Smoking Behaviour from Pre-Adolesence to Young Adulthood’ Journal of Epidemiology and Community Health, p327 geraadpleegd op: www.http://limo.libis.be/

Cornelis I. (2014) Onderzoek naar het financieel gedrag van en de behoeften aan financiële educatie bij jongeren geraadpleegd op: http://www.thomasmore.be/financieel-risicogedrag-bij-adolescenten

D’Hont J. (2015) 'Onze film niet meer in Brussel… Dat zou een drama zijn!' , Dag Allemaal P40 Geraadpleegd op: http://academic.gopress.be/

Demey E. (2014) De minderjarige en het gerecht UGA geraadpleegd op: http://steunpuntjeugdhulp.be/?action=publicatie_detail&id=260&thema

Ferwerda H.B. (2000) jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld. PARTIJ geraadpleegd op: https://www.boeken.com/jeugdcriminaliteit-in-groepsverband-ontrafeld-248657/

Gemert F. (2002) Botsen met de buurt, overlast en wisselwerking. Tijdschrift voor criminologie 2, 162-171

Graafsma T., Anbeek M. (1984) Resistance in psychotherapy with adolescents Elsevier geraapleegd op: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0140197184900435

Helsen M. Vollebregh W. Meeus W. (2006) Social Support from Parents and Friends and Emotional Problems in Adolescence Kluwer: Academic Publishers-Plenum Publishers geraadpleegd op: http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1005147708827

Jankowski M.S. (1992) Island in the street (Gangs and American Urban Society) geraadpleegd op:
http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520074347

Jansen J.(2013) Een alternatieve aanpak van hangjongeren: Een leerervaring uit de politiezone Balen-Dessel-Mol [eindwerk] Geel: SAW

Kelvin, L., Seifert R., Hoffnung J., (2006) Child and Adolescent Development. Geraadpleegd op:
https://www.goodreads.com/book/show/1267583.Child_and_Adolescent_Development

Lenaerts L. (2001) We doen toch niets verkeerd! Een verkennende studie naar het fenomeen van rondhangende jongeren. [eindwerk] Leuven: KUL

Lieshout M. (2007) ‘Maatschappelijke Opgaven Jeugd: trends en onderzoeksvragen’ Jeugd en Co Kennis, p71-72

Loeber R. (2001) Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie : omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum geraadpleegd op www.limo.libis.be

Loef L., Tong Sang M., (2008) Delinquent Gedrag. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. geraadpleegd op: http://limo.libis.be/index.html

Nuttin N. (2012) Weer op het rechte pad [video] Vilvoorde: VTM – Telefacts
Geraadpleegd op: www.limo.libis.be

Pleysier S. Put J. (2012) Jongeren, criminaliteit en jeugdcriminologie. Enkele slotreflecties Mechelen: Kluwer

Samyn M. (2000) Mikpunt: een educatief project rond jongeren en geweld [video] Brussel: Jeugd & Vrede
Geraadpleegd op: www.limo.libis.be

Tong Sang M.N Loef L. (2007) problematische jeugdgroepen Houten: Bohn Stafleu van Loghum geraadpleegd op: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-313-8644-4_1174

Troonbeeckx S. (2015) Agency en structure: een kader voor de verklaring van jeugdcriminaliteit Publication Status: published Geraadpleegd op: https://lirias.kuleuven.be/

Van Bever J. (17 november 2015) "Onze stad heeft geen veiligheidsprobleem" Het nieuwsblad, p4 geraadpleegd op: http://academic.gopress.be/

Vitaya (2008) Jonge criminelen : op het slechte pad [video] Vilvoorde: Vitaya
Geraadpleegd op: www.limo.libis.be

Van Den Bossche E. (2006) rondhangende jongeren: biedt netwerk een oplossing? [eindwerk] Kortrijk: KATHO

Van Dorp M. (2008) 'Dé zwerfjongere bestaat niet': directeur Yolant Vermeulen van Stichting Zwerfjongeren’, Jeugd en co kennis : voor professionals in de jeugdsector, p16-17 Geraadpleegd op: www.limo.libis.be

Van Tilburg L. (2006) 'Wij geven een verlengde opvoeding': zwerfjongeren worden vergeten’, Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector, p9 Geraadpleegd op: www.limo.libis.be

Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (7 juli 2014) Belgisch staatsblad, 8739

Wet tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (20 februari 2003) Belgisch staatsblad, 8409

Wet tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (18 augustus 2009) Belgisch staatsblad, 54562

Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet (25 juni 2004) Belgisch staatsblad, 52181

Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (16 september 2013) Belgisch staatsblad, 65593

Ziarczyk E. (19 novemeber 2014) Congolese politie executeert tientallen jongeren De Tijd, p9