Hannah

Beke, B., Ferwerda, H., Van der Torre, E., & Bervouts, E. (2013). Jeugdgroepen en geweld: van signalering naar aanpak. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Beke, B.M.W.A., Wijk, A. Ph. van, & Ferwerda, H.B. (2006). Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld. Tussen rondhangen en bendevorming. Amsterdam: uitgeverij SWP

Besluit van 1 januari 2007 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand (1 januari 2007). Belgisch staatsblad, 43254.

Decreet van 12 juli 2013 inzake integrale jeugdhulp (21 februari 2014). Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/ons/regelgeving/decreet-integrale-jeugdhulp.pdf

Decreet van 7 maart 2008 inzake de bijzondere jeugdbijstand (24 oktober 2008). Geraadpleegd via http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1016731.html

Decreet van 7 mei 2004 inzake de rechtspositie van een minderjarige in de jeugdhulp (1 juli 2006). Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/ons/regelgeving/decreet-rechtspositie-minderjarige-in-integrale-jh.pdf

Dehandschutter, W. (20 november 2014). Moord op jonge miss choqueert Honduras. Gazet van Antwerpen, 14.

Dekeyser, L. & Verbert, V. (2002). Groepsvorming bij jongeren: een explorerend onderzoek bij de 14- en 15-jarige jongeren in Vlaams-Brabant. Centrum voor Sociale Pedagogiek, K.U.Leuven.

Delvaux, L.(2008). Jaarverslag 2008 [jaarverslag]. Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2008.pdf

Devolder, M. (2010). Groepsdruk bij minderjarigen: Een theoretische kijk gelinkt aan een praktijkoefening vanuit de dienst Cohesie. [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Elli, G., & Valentine, M.(2012). Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters/jeugdrechtbanken in MOF-zaken: eindrapport. Brussel: Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Esbensen, F.A. & Maxson, C.L. (2012). Youth Gangs in International Perspective: Results from the Eurogang Program of Research. geraadpleegd via http://link.springer.com

Ever, K. (2012). Schoolloopbaan met ruis, problemen thuis ?: Over de begeleidingen van leerlingen met kansbelemmerende thuissituaties. [bachelorproef]. Heverlee : Katholieke Hogeschool Leuven.

Gemert, F. van (2002). Botsen met de buurt. Overlast en wisselwerking tussen jeugdgroepen en de buitenwereld. Tijdschrift voor Criminologie, 2, 162-171

Gemert, F. van & Fleisher, M. (2002). In de greep van de groep: een onderzoek naar een Marokkaanse problematische jeugdgroep. Regioplan Amsterdam.

Gemert, F. van & Wiersma, E. (2000). Aanpak groepscriminaliteit, een inventarisatie van preventie- en interventiemaatregelen gericht op jeugdgroepen. Den Haag: Ministerie van Justitie

Goedseels, E. & Walgrade, L. Herstelrecht voor jongeren. Actuele thema's uit de jeugdcriminologie. Leuven Universitaire Pers (Leuven).

Haan, W.J.M. de, & Miedema, S. (2001). Jeugdgroepen en gangs. In: R. Loeber, N.W. Slot, & J.A. Sergeant (red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (205-223). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Hartog-Polkerman, C.(2012). Minder dwars en driftig: opvoeden van kinderen met ODD en/of CD. Amsterdam: SWP.

Heyles, K. (12 november 2015). Stadsbendes in Brussel: "Complex om in kaart te brengen". De standaard. Geraadpleegd via De Standaard Online

Jankowski, M.S. (1991). Islands in the Street: Gangs and American Urban Society. Berkeley: University of California Press.

Juffer, F., Duyvesteyn, M. & Ijzendoorn, M. (1995). Opvoedingsondersteuning en intergenerationele overdracht van gehechtheid: Kan de cirkel worden doorbroken?. Kind en adolescent,16, 19-28.

Klerks, P.(2002). Immateriële motieven voor crimineel gedrag in groepen. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 5, 423-435.

Loef, L., Heijke, M. & Van Dijk, B. (2010). Typologie van plegers van geweldsdelicten. Geraadpleegd via http://docplayer.nl/5652728-Typologie-van-plegers-van-geweldsdelicten-lotte-loef-merel-heijke-bram-van-dijk.html

Marian, S. (2000). Mikpunt: een educatief project rond jongeren en geweld [video]. Brussel: Jeugd & Vrede

McCord, J., & Conway, K. (2002). Patterns of juvenile delinquency and co-offending. In: E. Waring & D. Weiburd (red.), Crime and Social Organization (Advances in Criminological Theory, Volume 10). New Brunswick: Transactions Publishers.

Muris, P., Heldens, H. & Schreuers, L.(1992). Goldsteintraining bij vier moeilijk opvoedbare jongens in het voortgezet speciaal onderwijs. Kind en adolescent, 13, 150-154.

Opstelten, I.W. (2013) landelijk beeld problematische jeugdgroepen. Geraapleegd via file:///C:/Users/hannah/Downloads/landelijk-beeld-problematische-jeugdgroepen.pdf

Peterson, R.D., Krivo, L.J. & Vélez, M.B. (2001).Segregation and Youth Criminal Violence.italic tex. Handbook of Youth and Justice//, 277-286.

Raine, A.(2013). Het gewelddadige brein: De biologische wortels van crimineel gedrag. Amsterdam: Balans.

Seifert, L.S., & Hoffnung, R.J. (2000). Child and adolescent development. Boston: Houghton Mifflin Company.

Sioen, L. (18 februari 2015). 'Waarom moorden voor een aalmoes? Omdat het meer is dan niets'. De standaard, 34.

Steyaert, J. & Fryns, J.P. (1996). Is crimineel of asociaal gedrag erfelijk ?. UZ Gezondheidsbrief, 58, 6-7.

Tong Sang, M. (2013). College Max en Miranda [prezi-presentatie]. Geraadpleegd via https://prezi.com/3gbhafmiubg2/college-max-en-miranda/.

Tong Sang, M. & Loef, L. (2008). Delinquent gedrag. Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risico’s, 111-118.

Tong Sang, M.N.& Loef, L. (2007). Problematische jeugdgroepen. Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risico’s., 971-977. Geraadpleegd op http://link.springer.com/

Vanhalle, K. & Delcour, L.(20 november 2007). jongeren en geweld [TV-uitzending]. Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Eén

Van Acker, J. (2015). jeugdcriminaliteit in België: cijfers. Geraadpleegd via http://www.ministrando.org/jeugdcriminaliteit/jeugdcriminaliteit_in_belgi.html

Van der Laan, A. (2011). Recente afname jeugdcriminaliteit, geraadpleegd via http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-jeugdcrim-art.htm

Van Houtte, L. & Standaert, F.(2007). Jaarverslag 2007 [jaarverslag]. Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2007.pdf

Van Weyenberg, L.(2013). Jaarverslag 2013 [jaarverslag]. Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2013.pdf

Van Weyenberg, L.(2012). Jaarverslag 2012 [jaarverslag]. Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2012.pdf

Van Weyenberg, L.(2011). Jaarverslag 2011 [jaarverslag]. Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2011.pdf

Van Weyenberg, L.(2010). Jaarverslag 2010 [jaarverslag]. Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2010.pdf

Van Weyenberg, L.(2009). Jaarverslag 2009 [jaarverslag]. Geraadpleegd via http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag_2009.pdf

Van Wijk, A. (2001). Kenmerken van jonge zedendelinquenten: de vicieuze cirkel van wrok en boosheid. Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector, 6, 30-33.

Vitaya. (2008). Jonge criminelen : het point of no return (2). [DVD]. Vilvoorde: Vitaya

Ward, S. & Williams, J. (2015). Does Juvenile Delinquency Reduce Educational Attainment?. Journal of empirical legal studies, 12, 716-756.

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (1 september 1966). Geraadpleegd via http://www.codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1003610&param=informatie