Federale Overheidsdienst

Inhoud: Deze site bevat heel veel informatie over de werking van de Federale Overheidsdienst, de doelgroep, de werknemers en de contactgegevens. Ik vind dat alle informatie heel goed gestructureerd en makkelijk terug te vinden is. De makers van deze website hebben heel goed met de knoppen gewerkt om gemakkelijk van de ene pagina naar de andere over te kunnen gaan. Wanneer men een document nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van de strafregister, kan men contact opnemen met de Federale Overheidsdienst en het aanvragen. Wanneer men klachten of opmerkingen heeft over de site en de inhoud ervan, kan men dat altijd naar de gegeven contact informatie sturen.
Naast de info over de Federale overheidsdienst, kan men ook nieuws die te maken hebben met justitie, op deze website lezen.
Vorm: De site heeft een verzorgde lay-out. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende kleuren en foto’s, niet te veel maar net voldoende om overzichtelijk te blijven. De vorm van deze site vind ik zeer goed. De startpagina ziet er zeer aangenaam en verwelkomend uit. Door gebruik te maken van een kinderlijke foto, ziet men direct dat het ook over kinderen en jongeren gaat.
Doelgroep: De site is gemaakt voor de mensen die informatie zoeken omtrent de justitie. Dat kunnen zowel jongeren als volwassenen zijn.
Taal: De inhoud bevat een zakelijk taalgebruik. Het nadeel daarvan kan zijn dat waarschijnlijk niet iedereen die het leest, het volledig zal begrijpen omdat het veel vakjargon bevat en niet iedereen dit vakjargon spreekt of begrijpt.
Betrouwbaarheid: Er staan geen auteurs op de site vermeld. Er is wel een pagina gemaakt waar de contact gegevens staan. Er zijn twee woordvoerders en hun naam, foto en contactgegevens zijn ook op de site vermeld.
Op de site staan er ook een aantal partners en hun contactgegevens vermeld.
• Commissie voor de Modernisering van de Rechtelijke Orde: www.cmro-cmoj.be/nl
• Hoge Raad voor de Justitie: www.hrj.be/nl/index.htm
• Algemene Raad van de Partners van de Rechterlijke Orde: Johan Van de Winkel
Doordat er telkens namen, contactgegevens, foto’s en adressen vermeld staan op de site, denk ik dat het een betrouwbare site is. Ook de gegevens van de minister Koen Geens worden op de site weergegeven. Op de site staat ook een aantal jaarverslagen die men kan bekijken, wanneer hij/zij dat wil.