Ellen

A familys battle with a violent son Vijf Dr. Phil. Geraadpleegd op: https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=8032

Bell, E. (2011). Criminal justice and neoliberalism. Palgrave Macmillan UK

Bovenkerk, F. (2001). ‘Transnationale jeugdcriminaliteit uit de Nederlandse Antillen’. In: Misdaadprofielen, Amsterdam: Meulenhoff, pp. 160-196.

Cloward, R.A. & L.E. Ohlin (1960). Delinquency and opportunity. A theory of delinquent gangs. New York: The Free Press. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books

Cohen, A.K. (1955). Delinquent Boys. The culture of the gang. New York: Free Press.

Cohen, A.K. (1969). Sociologie van het afwijkend gedrag. Utrecht: Spectrum

Cohen, A.K. (1990). Foreword. In: Huff, C.R. (red.), Gangs in America. Newbury Park Sage,1990.

De Graaf, P. (10 juli 2015). Het leek of ze het niet wilde, maar ja, je hebt betaald. De Morgen, p 10. Geraadpleegd op: http://academic.gopress.be/nl/search-article

De mazen van het net. Één Volt. Geraadpleegd op: https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=7913

Deferm, S. (26 november 2015). Vader teelt wiet om ziektekosten van zoontje met kanker te betalen. Het Belang van Limburg, p 7. Geraadpleegd op: http://academic.gopress.be/nl/search-article

Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak. Kortrijk: VIVES IPSOC

Elegast. (maart 2015). Den Dam repareert. Den Dam Geraadpleegd op: file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/15_03_bk%20(1).pdf

Eliaerts, C., Vansteenkiste, P. (1995). Proceswaarborgen voor minderjarigen: onderzoek voor proceswaarborgen voor minderjarigen en alternatieve procedures bij de afhandeling van jeugddelinquentie. Brussel: Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden

Gilbert, E., Mahieu, V, Goedseels, E., Ravier, I. (2012). Onderzoek naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in MOF-zaken. National Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (Brussel)

Goedseels, E., Gilbert, E. (2013). Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechter. De Boeck & Larcier

Goldstein, A.P., (1996). The psychology of vandalism. Springer US

Hirschi, T. & Gottfredson, M.R. (2003) ‘The generality of deviance’. In: Criminological Perspectives. Essential Readings. 2nd Edition. McLaughlin, E., Muncie, J. & Hughes, G. (red.) London: Sage Publications. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books

Horowitz, R. (1983). Honor and the American Dream: Culture and Identity in a Chicano Community. New Brunswick: Rutgers University Press. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books

Jonge criminelen op het slechte pad. Vitaya. Geraadpleegd op: https://www.impulscentrum.be/webtunes/show_video.asp?id=7570

Kemps, L. (2 december 2015). Bang!. Knack, p 9. Geraadpleegd op: http://academic.gopress.be/nl/search-article

Klein, M.W. & C.L. Maxson (1989). Street gang violence. In: Weiner, N.A. en M.E. Wolfgang (ed.), Violent criminals, Newbury Park: Sage. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books

Klein, M.W. (1995). The American Street Gang: Its Nature, Prevalence and Control. New York/Oxford: Oxgord University Press. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books

Klein, M.W., Kerner, H.J., Maxson, C.L. & G.M. Weitekamp (red.) (2001). The Eurogang
Paradox. Street gangs and youth groups in the U.S. and Europe. Dordrecht: Kluwer Adacemic Publishers.

Liefhooghe, I. (2004). Een groepstraining sociale vaardigheden voor jongeren met uiteenlopende problematieken binnen een revalidatiecentrum: ontwikkeling, praktische uitvoering en onderzoek naar effectiviteit. Kortrijk: VIVES IPSOC

Little, R.E., Sheble, M.A. (1987). Graffiti vandalism: Frequency and context differences between the sexes. Springer-Verlag

Long, M., Burke, R.H., (2015). Vandalism and anti-social behaviour. Palgrave Macmillan UK

Merton, R.K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review, pp. 672-682. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books

Merton, R.K. (1968). Social Theory and Social Structure, Enlarged Edition, New York: The Free Press, Chaper VI, ‘Social sructure and anomie’:185-214 en VII, ‘Continuities, in the Theory of Social Structure and anomie’: 215-248. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books

Miller, W.B. (1958). ‘Lower Class culture as a generating milieu of gnag delinquency’. The journal of social issues, 14, pp. 5-19.

PhD, R.N.K. (2007). Criminal Profiling. Humana Press

Platt, S. (2015). Criminal Capital. Palgrave Macmillan UK

Pollet, N. (1999). Geïntegreerde begeleiding: een noodzaak voor de werking met maatschappelijk kwetsbare jongeren?!. Kortrijk: VIVES IPSOC

Put, J. (2010). Het beleid van (jeugd)parketmagistraten, jeugdrechters: bevindingen en aanbevelingen. Leuven
s.n. (1960). Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd. Geraadpleegd op: http://codex.vlaanderen.be

s.n. (1965). Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade] . Geraadpleegd op: http://codex.vlaanderen.be

s.n. (2005). Politiestatistieken Nederland. Geraadpleegd op: http://www.jeugdcriminaliteit.com/index_bestanden/Page3678.htm

s.n. (2012). Decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. Geraadpleegd op: http://codex.vlaanderen.be

s.n. (2012). Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Geraadpleegd op: http://codex.vlaanderen.be

s.n. (2013). Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. Geraadpleegd op: http://codex.vlaanderen.be

s.n. (2014) Aantal begeleide jongeren in Vlaanderen. Geraadpleegd op: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/ons/kerncijferrapporten/2014/evolutie_04.pdf

s.n. (2015). Jeugdcriminaliteit in België. Geraadpleegd op: http://www.ministrando.org/jeugdcriminaliteit/jeugdcriminaliteit_in_belgi.html

s.n. Jeugdcriminaliteit in Nederland. Geraadpleegd op: http://www.jeugdcriminaliteit.net/

Sabbe, G. (19 november 2015). Advocaat vraagt vrijspraak voor tiener die oudere broer stak. Het nieuwsblad, p 1. Geraadpleegd op: http://academic.gopress.be/nl/search-article

Shaw, C.R. & H.D. McKay (1931). Report on the causes of crime. Volume II. Washington: Government Printing office.

Sutherland, E.H. (1947). Principles of Criminology. Philidelphia: Lippincott. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books

Suttles, G.D. (1968). The social order of the slum: Ethnicity and Territory in the inner City. Park: Sage.

Van Dyck, P. (16 september 2015). Waarom mannen vechten. Knack, p 26. Geraadpleegd op: http://academic.gopress.be/nl/search-article

Van Gemert, F. (1998). Ieder voor zich: kansen, cultuur en criminaliteit van Marokkaanse jongens. Amsterdam: Het Spinhuis
Vermeulen, G. (2001). Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Antwerpen: Maklu

Vermeulen, S., Sonck, A. (2006). De rechten van kinderen in de jeugdhulp: brochure voor ouders en volwassenen die instaan voor de opvoeding van minderjarigen. Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Verplancke, M. (21 oktober 2015). Een wereld met één superacht is een gevaarlijke wereld. Knack, p 42. Geraadpleegd op: http://academic.gopress.be/nl/search-article

Whyte, W.F. (1943). Street Corner Society. Chicago: University of Chicago Press. Geraadpleegd op: https://books.google.be/books