Elegast

De organisatie die ik gevonden heb via de Sociale kaart is Elegast centra voor jeugd en gezin. Dit is een organisatie die gelegen is in Antwerpen. Deze organisatie biedt dienstverlening en hulpverlening. Het richt zich tot jongeren en hun gezin. De organisatie bestaat al 30 jaar en heeft 24 vormen van hulpverlening bieden. Elegast helpt jaarlijks meer dan 12.000 jongeren en hun gezinnen. Het doel van de organisatie is binnen de hulpverlening de cliënten te ondersteunen en kans geven te groeien als persoon. Het wil de middelen bieden die de jongere nodig heeft om te integreren in de maatschappij een ook te participeren in onze maatschappij.

Deze organisatie heeft verschillende diensten per werkveld. De werkvelden waarin Elegast actief is zijn: Bijzondere jeugdzorg, Centra voor maatschappelijk werk,Integrale veiligheid,Onderwijs en Maatschappelijke zetel. De meerderheid van de diensten ligt in Antwerpen maar je hebt ook diensten in: Merksem, Deurne en Vorselaar.

Elegast houdt ook rekening met de actualiteit en de hedendaagse problemen. Momenteel is radicalisering veel in de actualiteit. Elegast verdiepte zich in deze problematiek en zocht naar antwoorden of oplossingen voor dit probleem. Daarom hebben ze een concept opgericht die SLIM heet. SLIM staat voor Samen Leven In de Maatschappij. Dit richt zich op alle actoren die in aanraking komen met alle jongeren die hulp nodig hebben tijdens hun identiteitsontwikkeling. Het concept bevat verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn: In gesprek met de jongere, tools voor leerkrachten en hulpverlening en klasbegeleidingen.

Elegast wil zijn jarenlange ervaring binnen het diagnostisch onderzoek delen met de scholen en de CLB's. Deze partners hebben een belangrijke functie in het signaliseren van welzijn van de jongeren en kinderen. Het VIA-project van Elegast staat voor een snelle en efficiënte samenwerking tussen de hulpvrager en het diagnostisch centrum. VIA staat voor Verkenning, Indicatie en Actie. Het project is vooral gericht op preventie.

Oordeel website:
Je kan de werking van de organisatie vinden op de site en de website is overzichtelijk. De site is gericht voor jongeren en gebruikt een taal die makkelijk te begrijpen is. Alle contactgegevens van de diensten zijn ook terug te vinden op de site. Er zijn wel niet veel identiteitsgegevens te vinden op de website.

Ellen Buyck
Op de site vind je veel informatie over Elegast. De werking van Elegast is dat jongeren van 12 tot 18 jaar die een misdaad omschreven feit hebben gepleegd hun aangerichte schade aan de maatschappij symbolisch hersteld. Hun doel is de cliënten te ondersteunen en de kans te geven, in een klimaat van vrijheid, respect en verantwoordelijkheid te groeien. Dit is vooral bij de dienst Herstelgerichte Constructieve Afhandeling.

Elegast werkt met verschillende diensten die elk gespecialiseerd zijn over hun doelgroep. Op hun site kan je de algemene info over de diensten terugvinden en ook waar de diensten zich bevinden.

Elegast werkt volgens het concept SLIM ‘Samen Leven In de Maatschappij’ en bevat verschillende onderdelen die bijdragen voor een gezonde identiteitsontwikkeling bij jongeren. Dit doen ze volgens drie luiken, als eerste ‘in gesprek met de jonger’, als tweede ‘tools voor leerkrachten en hulpverleners’ en als laatste ‘klasbegeleiding’. Elegast werkt ook volgens het VIA project ‘Verkenning, Indicatie en Actie’. Het project staat voor een snelle samenwerking tussen het diagnostisch centrum en de hulpvrager, de brede stap.

Op hun site kan je ook hun kalender raadplegen waarin ze activiteiten zetten. Hun nieuwsbrieven kan je ook raadplegen en ze zetten hun Buurtkrant Den Dam ook online. Er staan ook verschillende vacatures van de VDAB in hun site voor moest je daar willen werken. Via de linke naar VDAB kan je wel zien dat je contact kunt opnemen met ene Marc Parmentier.

In de site staat er geen auteur, datum of bronnen. Er zijn ook weinig afbeeldingen, maar toch vind ik dit een betrouwbare site door de vele verschillende diensten die ze bespreken met hun locatie en dat ze een link plaatsen naar VDAB voor werkzoekenden.