De Steiger

De Steiger:

Inhoud/vorm: Op de site worden er verschillende organisaties vermeld waarvan ‘De Steiger’ de verzamelnaam is. De organisaties heten: CB Mobilé, Home Jules Maillet, Home Lenteweelde, Huis Werner Tibbaut en TCK De Sprong CBAW. Bij elke organisatie vind je informatie over de doelgroep, de werking, de medewerkers en de bereikbaarheid. Je vindt ook van elke organisatie foto’s. De website zelf is kleurrijk ingekleed. Er staat een tekening bovenaan en de site is vooral in het blauw gekleurd. Het logo van ‘De Steiger’ vind je ook links bovenaan de website. Alles is mooi gestructureerd. Alle informatie staat in verschillende mapjes zodat je alles duidelijk kan terugvinden. Er staat ook in het begin als je de pagina opent algemene informatie. Deze informatie gaat over verschillende goede doelen waar de organisatie aan meegewerkt heeft. Er staan daarover vier verschillende foto’s. Verder vind je bij algemene informatie nog de organisatiestructuur, de raad van bestuur, de missie-visie, de historiek, informatie over vacatures en stage- aanvragen en bereikbaarheid van de burelen. Je vindt ook verschillende adressen en contactpersonen.

Tot wie is de site gericht: De site is vooral gericht naar ouders die informatie zoeken voor hun zoon of dochter met wie ze problemen ervaren. Ze komen zo verschillende informatie te weten over de organisaties. Dit stelt de ouders wat geruster. Ook kunnen ze aan de hand van de foto’s samen met hun zoon of dochter beslissingen nemen.

Taal: Alles op de site is eenvoudig geformuleerd. Ook wordt er op de website duidelijk Nederlands gebruikt.

Identiteitsgegevens: Er worden veel bronnen gegeven en links om door te verwijzen naar andere websites. Auteurs worden er bij teksten niet gegeven. Bij de jaarverslagen waar je op doorverwezen wordt “voor meer informatie over de algemene info met betrekking tot werking bij bijzondere jeugdbijstand” staan wel datums. De laatste datum tailleert van 2014.

Betrouwbaarheid: Ik denk wel dat de website betrouwbaar is omdat er veel contactgegeven en namen worden vermeld. Ze zouden misschien wel een nieuw jaarverslag kunnen maken zodat alles wat recenter wordt waardoor de betrouwbaarheid nog groter wordt. Foto’s zorgen ook voor betrouwbaarheid en dat is goed aanwezig.

(349 woorden)