Basisartikels

Hier vindt u de referenties van alle basisartikels.

Hannah Cappon
Tong Sang, M.N.& Loef, L. (2007). Problematische jeugdgroepen. Handboek Kind & adolescenten: problemen en risicosituaties., 971-977. Geraadpleegd op http://link.springer.com/

Sophie Coene
Zee, M., 17/04/012. Een strafrechtelijke aanpak voor jeugdbendes?. p 19-26. Geraadpleegd op:http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=127909.

Stefanie Calie
Junger-Tas, J., Steketee, M. & Moll, M. (2008). Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
geraadpleegd op: http://www.nji.nl/

Kirsty Christiaens
Dr. Balthazar M.W.A. Beke, Mr. drs. Anton Ph. van Wijk. Problematische jeugdgroepen: typen, kenmerken en achtergronden. http://www.beke.nl/doc/publicaties/archief/Prob_jgdgroepen_typen_kenmerken_achtergronden.pdf. Geraadpleegd op: Google.be

Liselot Pappyn
Boendermaker, L., Deniz, I., . (2008). Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie. Jeugd en Co Kennis, 4, 26-38
Geraadpleegd op: http://link.springer.com/

Kayleigh Bral
Rigter, H. (2009). De relatie tussen verslavingsproblematiek en delinquentie bij jongeren. Verslaving, 5, 4-16. Geraadpleegd op: http://link.springer.com/

Charlotte Cattoir
Adviescommissie Drugsbeleid (2009). Verslavingsproblematiek jongeren verknoopt met ander deviant gedrag. Verslaving, volume 5, 19-28. Geraadpleegd op http://link.springer.com/

Jana Messely
van der Laan, P. (2001). Antisociaal gedrag en jeugdcriminaliteit. Kind en adolescent, 22:127-138. DOI 10.1007/BF03060817

Ola Chorazewicz
Van der Put, C., Dekovic, M., Stams, G., Hoeve, M., & Van der Laan, P. (2012). Het belang van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit. Kind & Adolescent., 2-20. Geraadpleegd op http://link.springer.com/

Jana Vanneste
Vanlandschoot, R. (2008). Hoofdstuk IX 1970-2008. In Sluit ze op… (Jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu) (p239-286). Leuven: Davidsfonds.

Ellen Buyck
Van Bentum, C., (december 2008). 'bala bin, bala bai' Een onderzoek naar criminele jeugdgroepen op CuraƧao. Universiteit Utrecht. http://www.abcadvies.org/PS-scriptieprijs/Scriptie%20Bentum%20Criminele%20jeugdgroepen.pdf . p18-22, p40-51, p53-54
Geraadpleegd op: Google.be

Stephen Callens
Slot, W.,& Berend, I.(2009). De wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk(pp.205-218).Houten:Bohn Stafleu van Loghum.

Hermine Callewaert
Tong Sang, M.N.& Loef, L. (2007). Problematische jeugdgroepen. HB. Kind &adoloscent., 971-977. Geraadpleegd op http://link.springer.com/